Sökning: "single-photon emission computed tomography SPECT"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden single-photon emission computed tomography SPECT.

 1. 1. Myokardskintigrafi fynd vs koronarangiografi fynd vid kranskärlsjukdom detektering på Universitetssjukhuset Örebro.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hanna Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :single-photon emission computed tomography SPECT; coronary angiography ICA; coronary artery diseases CAD.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom (CAD) är en hjärtsjukdom som kan diagnostiseras med icke-invasiva metoder, såsom myocardial perfusion imaging med single-photon emission computed tomography (SPECT), och genom invasiva metoder, såsom invasiv koronarangiografi (ICA). ICA är den golden standardmetod för att diagnostisera CAD. LÄS MER

 2. 2. On the usage of a photon counting CT detector for SPECT

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Måns Andersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work explores the possibility of using a photon counting silicon detector developedfor Computer Tomography (CT) in Single Photon Emission Computed Tomography(SPECT) applications. This would allow for a more versatile and a much cheapersystem. The main focus is on determining the efficiency and resolution of such a system. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av planar bildinsamling och kombinerad single photon emission computed tomography med datortomografi (SPECT/CT) hos patienter med frågeställning primär hyperparatyreoidism

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Skröder; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan planara scintigrafi- och SPECT/CT-bilder för massuppskattning av tyreoidea inför radiojodbehandling

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Gabos; [2016]
  Nyckelord :hypertyreos; planar scintigrafi; radiojodbehandling; SPECT CT; tyreoidea; tyreoideamassa; hyperthyroidism; planar scintigraphy; radioiodine treatment; thyroid; thyroid mass;

  Sammanfattning : Hypertyreos kännetecknas av en förhöjd funktion i tyreoidea vilket bidrar till en ökad frisättning av tyreoideahormonerna thyroxin och trijodtyronin som påverkar ämnesomsättningen i kroppen. Graves’ sjukdom, toxisk nodös struma och autonomt adenom är olika varianter av hypertyreos som behandlas med radiojodbehandling respektive tyreostatikabehandling eller med kirurgi. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av automatiskt beräknade ejektionsfraktion (EF) ochmaximal volym vid diastole i vänster kammare (EDV) vid myokardscintigrafi och ultraljud.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Rebecca Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :Ejection fraction EF ; End Diastolic Volume EDV ; Left ventricular function; 3-dimensional echocardiography; SPECT; Ejektionsfraktion EF ; End Diastolisk Volym EDV ; vänsterkammarfunktion; 3-dimensionell ekokardiografi; myokardscintigrafi; SPECT;

  Sammanfattning : Hjärtats storlek och funktion är avgörande för att ställa diagnos och prognos vid kardiella sjukdomar. För bestämning av dessa parametrar finns olika metoder att använda sig av. I denna studie har vi försökt visa korrelation och överensstämmelse mellan 3-dimensionell ekokardiografi (RT3DE) och myokardscintigrafi (SPECT). LÄS MER