Sökning: "sinkor"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet sinkor.

 1. 1. Feeding of dry cows : a good start on the lactation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ellen Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Total mixed ration; separate feeding; one day feeding control; close-up; far-off;

  Sammanfattning : At parturition, it is a critical period and an increased risk of the cow being affected by metabolic diseases. The dry period is therefore a preparation for both parturition and the coming lactation. Today's feeding recommendations for dry cows are debated and advisors express that a clearer guideline is needed. LÄS MER

 2. 2. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Furenbäck; [2019]
  Nyckelord :nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Sammanfattning : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. LÄS MER

 3. 3. The cow eye : function and effect of light on milk yield

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Tiilikainen; [2018]
  Nyckelord :cow-eye; light; photoperiod; milk-yield; prolactin; melatonin;

  Sammanfattning : The purpose of this review was to study the cow’s eye physiology, focusing on how light affects the cow’s milk yield. It has been shown in studies that more hours of light per day (16 hours of light a day, as opposed to about 9-12 hours of light a day), increases milk yield for dairy cows. LÄS MER

 4. 4. Changes in dairy cows’ temperature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :jessica isaksson; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; core body temperature; rectal temperature; skin temperature; infrared camera;

  Sammanfattning : Lactating cows have a higher heat production due to the milk synthesis compared to dry cows. In the regulation and general advice regarding animal husbandry (SJVFS 2010:15) it is stated that animals should be kept in thermal comfort. LÄS MER

 5. 5. Hypomagnesemi som riskfaktor för kalvningsförlamning hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johan Hallberg; [2014]
  Nyckelord :hypokalcemi; magnesium; mjölkko; pares; PTH; hypocalcemia; dairy cow; milk fever;

  Sammanfattning : I sen dräktighet och vid laktationens inledning avger mjölkkor stora mängder kalcium till fostret och mjölkproduktionen. Kons förmåga att upprätthålla kalciumbalansen sker med hjälp av mobilisering av kalcium från skelettet samt upptag av kalcium från tarmen, mekanismer som regleras hormonellt, huvudsakligen av parathormon (PTH) och 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol). LÄS MER