Sökning: "sinnesmodalitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sinnesmodalitet.

  1. 1. Ljudarkitektur – ljud som resonans av rummet : Undersökning om ljudets multimodala funktion i en kunskapsinriktad miljö

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

    Författare :Amadeus Ström; [2020]
    Nyckelord :Multimodalitet; sinnesmodalitet; museum; ljudinstallationer; upplevelse; utställningar;

    Sammanfattning : Utställningar har traditionellt varit kunskapsorienterat och verkat som ett kulturellt centrum för besökare. En kontemporär besökare finner ej text och bilder som lockande kommunikationsmedier. Nöjet finner besökaren genom att ha upplevt informationen. LÄS MER