Sökning: "sinnlig upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden sinnlig upplevelse.

 1. 1. Barns upplevelser av förskolegårdens olika zoner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isaksson Christopher; [2020]
  Nyckelord :Barns upplevelser; Barns perspektiv; Affordans; Sinnlig; Vidlyftig; Samvaro; Fantasi; Fenomenologi; Förskolegårdens zoner; Utomhusmiljö; Risktagande lek; Konstruerad och naturlig miljö.;

  Sammanfattning : Barns upplevelser av förskolegårdens zoner och det som utgör en zons upplevelsevärde är ett vagt utforskat område. Då läroplanen för förskolan bygger på barns intressen blir en inblick i barns perspektiv med fokus på deras upplevelser av förskolegården ett aktuellt forsknignsområde. LÄS MER

 2. 2. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elsa Bally; Alma Rödholm; [2019]
  Nyckelord :representation; film; platsbesök; landskap; upplevelse; föränderligt;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. LÄS MER

 3. 3. KÄNSELN SOM UTGÅNGSPUNKT : En sinnlig process i utformandet av en möbel för att förmedla sinnlighet till någon annan.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Felizia Matthews; [2019]
  Nyckelord :sinnen; sinnesupplevelser; känsel; hantverk; upplevelse; design; sinnen i samspel; möbler; materialitet; handen och tanken;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur sinnen kan fungera som metod och vägledare för innebörd och uttryck i formgivningen. Genom att studera utvalda texter som behandlar ämnen så som sinnen, färg och form söker jag svar på hur sinnlig kommunikation kan te se via färg, form och konstruktion i min process i framtagningen av en möbel. LÄS MER

 4. 4. Älvstrandens badpark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Isabelle Petersson; [2018]
  Nyckelord :Badhus; badpark; bad; arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Älvstranden City Bath is located in the center of Gothenburg, by the river running through the city. The project is about studying the possibilities for bathing in the center of Gothenburg by designing recreational public spaces encouraging social activity. LÄS MER

 5. 5. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Nyckelord :gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Sammanfattning : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. LÄS MER