Sökning: "sisterhood"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet sisterhood.

 1. 1. Omsorgsfull mor, prinsessa och krigare - om Hillsong och identitet(erna) : En studie om digital identitetskonstruktion bland unga kvinnor i Hillsong Church.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Linnea Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Hillsong; Identitet; Identitetskonstruktion; Identitetsnarrativ; Religiös genusidentitet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur religiösa genusidentiteter konstrueras på Instagram bland unga kvinnor inom Hillsong Sverige. Syftet med studien har varit att undersöka vilka strategier som unga kvinnor använder i sin identitetskonstruktion på det sociala mediet Instagram samt vilken religiös genusidentitet som konstrueras. LÄS MER

 2. 2. Feminism and media, opportunities and limitations of digital practices

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jéromine O. Boizot; [2019]
  Nyckelord :Feminism; media; Digital Practice; Digital Sisterhoods; Feminist media; Intersectionality;

  Sammanfattning : Researches done on social movements and media are often conducted at a micro-level, focusing on the individual activity (Klandermans 1997), or the macro level, excluding the meso level, linking the two first levels together. Furthermore, studies focusing on the relation between feminism as a social movement and media often neglect to identify the opportunities and the limitations of such an intersection. LÄS MER

 3. 3. Ett halvår av #hashtaggs : En studie om hur medvetenheten kring sexuella trakasserier har påverkats efter #Metoo-kampanjen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Linn Nessö; Sumerye Tekbas; [2018]
  Nyckelord :Equality; female; violation; gender power system; male; Metoo; normalization; revolution; sisterhood; dare; Jämställdhet; kvinnligt; kränkning; könsmaktssystemet; manligt; #Metoo; normalisering; revolution; systraskap; våga;

  Sammanfattning : In this essay we have used a qualitative interview approach to study the #Metoo movement that took place during 2017. Our aim has been to examine if ordinary Swedish citizens may have changed their views of sexual harassment in the wake of #Metoo, and if #Metoo and gender has contributed to these changes. LÄS MER

 4. 4. "And remember that all men are strange as hell." : En teoriprövande analys av kvinnokampsymbolens retoriska genomslagskraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Fia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; Kvinnokampssymbolen;

  Sammanfattning : This report aims to provide its’ readers with knowledge of the Woman Power symbol and the rhetorical situation surrounding the creation of it. It explains how the symbol managed to become a representation of the Women’s Power Movement by explaining the relationship between its’ rhetorical power and its’ visual appearance, audience and fundamental feelings. LÄS MER

 5. 5. Problematic Men and Restricted Women: A Discourse Analysis on Swedish Feminism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Blixt; [2018]
  Nyckelord :social construction; social media; feminism; discourse theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Feminism is everywhere: in all sorts of media, in fashion, in entertainment, and in politics. By focusing on social media, this thesis examines how self-identified feminists construct feminism in Sweden. LÄS MER