Sökning: "sitcoms"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet sitcoms.

 1. 1. Black Masculinity and White-Cast Sitcoms : Unraveling stereotypes in New Girl

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Marie Zafimehy; [2019]
  Nyckelord :Black feminism; Feminist media studies; Men and masculinities; Representation; New Girl; Sitcoms;

  Sammanfattning : For decades, situational comedies — commonly named “sitcoms” — have been racially segregated on TV between Black-cast sitcoms and White-cast sitcoms. Extensive research has been led about representation of Black and White masculinities in this segregated context. LÄS MER

 2. 2. Stereotyper och Fördomar - Segregationens byggstenar : En multimodal kritisk diskursanalys av om representationen av personer med funktionsnedsätningar i två amerikanska situationskomedier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anton Boström; [2019]
  Nyckelord :People with disabilities; Disability; Representation; Stereotypes; Prejudice; Multimodal critical discourse analysis; Sitcoms; Popular culture; Speechless; Different Strokes; Personer med funktionsnedsättning; Funktionsnedsättning; Funktionshinder Representation; Stereotyper; Fördomar; Multimodal kritisk diskursanalys; Populärkultur Situationskomedier; Speechless; Different Strokes;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom en multimodal kritisk diskursanalytisk metod undersöka representationen av personer med funktionsnedsättningar i två olika situationskomedier, från två olika tidsperioder. Dessa är Different Strokes, från mitten på 1980-talet, och Speechless från 2016. LÄS MER

 3. 3. Går vi mot mer jämställda och jämlika sitcoms? : En kvantitativ innehållsanalys på sitcoms ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sandra Bergqvist; Frida Mårdling; [2018]
  Nyckelord :Intersectionality; Feminism; Gender; The male gaze; Representation; Content analysis; Intersektionalitet; Feminism; Genus; Representation; The male gaze; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : This study investigates and maps out sociocultural groups in american sitcoms over two decades, the 1990s and 2010s. It also examines whether characters were portrayed in different stereotypes and how and if the male gaze occurs. All this was done through an intersectional perspective. LÄS MER

 4. 4. Mediatiserad religion i ramen av humor : En studie av den amerikanska sitcom-serien the Big Bang Theory

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Andersson Happe; [2015]
  Nyckelord :religion; mediatization; The Big Bang Theory; humour; stereotypes; sitcom; religion; mediatisering; The Big Bang Theory; humor; stereotyper; sitcom;

  Sammanfattning : Since 2007 the American sitcom the Big Bang Theory has spread throughout the world. With its twenty million watchers it is one of the most popular sitcoms of our time. LÄS MER

 5. 5. TV- reklam 1970-2014 : En kvantitativ innehållsanalys av tv-reklam från olika årtionden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSMFilosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Virro; [2014]
  Nyckelord :Reklam; kvantitativ; innehållsanalys; roller; Coca-Cola; Volvo; Marabou;

  Sammanfattning : Reklam är något vi möts av hela tiden, överallt. Många gånger förmedlas det till oss utan att vi ens märker det. När jag kollar på tv, blir jag hela tiden störd av de ständiga reklamavbrotten. LÄS MER