Sökning: "site development"

Visar resultat 1 - 5 av 1776 uppsatser innehållade orden site development.

 1. 1. Variation Management Strategies for Future Construction Sites: A study to address role of an equipment rental business in the energy transition

  H-uppsats,

  Författare :Ellen Blanksvärd; Frida Svensson; [2023-09-21]
  Nyckelord :battery storage; variation management; flexibility services; peak shaving; load shifting; demand side management; rental business; electrification; construction equipment; construction sites;

  Sammanfattning : Construction sites are facing challenges with high power peaks due to electrificationof heavy equipment where potential consequences are increased power tariffs locallyand risk of limited power supply. Another development is an increased intermittentpower supply due to more wind- and solar power in the electricity system, whichcauses price fluctuations. LÄS MER

 2. 2. Sökandet efter de osynliga värdena : medborgarlett gestaltningsförslag för hållbar platsutveckling på Prärieparken i Hjo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isabella Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :site development; sustainability; urban development; ecosystem services; citizen dialogue; designed living environment; cultural values; intangible cultural values; platsutveckling; hållbarhet; stadsutveckling; ekosystemtjänster; medborgardialog; gestaltad livsmiljö; kulturvärden; immateriella kulturvärden;

  Sammanfattning : This bachelor thesis have emerged in the context of the garden and landscape crafts program at the University of Gothenburg, Department of Conservation. The essay is based on a case study where a small city park in the old wooden town of Hjo, Västra Götaland, Sweden, is threatened by exploitation. LÄS MER

 3. 3. Participation, Empowerment and Power Dynamics in the Digitalisation of Agriculture in Sub-Saharan Africa; Ethnographic Research on the Smallholder Farmers’ Use of Mobile Platforms for Agricultural Development in Kenya

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Álvar González Bujedo; [2023-02-09]
  Nyckelord :ICT; Digital Services; Rural Development; Economic Growth; Poverty Alleviation; Social Practice Theory; Site Analysis; Participant Observation.;

  Sammanfattning : Information and Communication Technologies, such as mobile phones, are hoped to contribute to rural development and poverty alleviation in Sub-Saharan Africa. Based on that mobile platforms bundle diverse digital services, including financing, marketing, and value chain management, they are supposed to be of support to smallholder farmers. LÄS MER

 4. 4. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sandra Andersson; Frida Helander; [2023]
  Nyckelord :skyfall; skyfallskartering; urban dagvattenhantering; grönblå infrastruktur; översvämning; SCALGO Live;

  Sammanfattning : På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. LÄS MER

 5. 5. Befintliga lekplatsers utveckling : hur hållbarhets- och lekvärdesaspekter kan förhöjas ur ett förvaltningsperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Held; [2023]
  Nyckelord :lekplats; förvaltning; lekvärde; hållbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har barns tillgång till platser i staden som de kan upptäcka och göra till sina minskat drastiskt. Platser planerade av vuxna för barn, så som till exempel lekplatser, har därför blivit viktigare för barns utomhuslek. LÄS MER