Sökning: "situational awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden situational awareness.

 1. 1. DRIVER ENGAGEMENT User experience of static & dynamic interaction and engagement in Non-Driving Related Activities in Automated Vehicles - An experimental study

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Johansson; Sara Börjesson; [2023-05-19]
  Nyckelord :Non-Driving Related Activities; Take-over Request; SAE Level 4; Engagement; Situational Awareness; Self Assessment Manikin; The Contextual Control Model; Take-Over Scenario;

  Sammanfattning : The rapid development of automation in vehicles is reshaping the role of the driver and consequently changing driver behavior. This study is based on the SAE level 4 of automation, i.e the autonomous vehicle (AV) can drive fully autonomously in a conditioned area. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors copingstrategier i kritiska skeden

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Rebecca Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :Scrub nurse; non-technical skills; situational awareness; decision making; intraoperative stress; critical stages; coping strategies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskor har en grund i icke-tekniska färdigheter för att arbeta patientsäkert i en operationssal. I salen är det flera faktorer som påverkar samspelet i operationsteamet under ett kritiskt skede. LÄS MER

 3. 3. Information requirements for future operators of autonomous drones at airports

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonathan Källbäcker; [2023]
  Nyckelord :Autonomous drones; airports; cognitive work analysis; thematic analysis; interface requirements; information requirements.;

  Sammanfattning : To gain an understanding about what information requirements there are for future operators of autonomous drone swarms at airport, this study examined how work at airports is structured today, what staff at airports think about the potential implementation of autonomous drones, and what potential interface components that are necessary to be able to control these drones. Interviews and observations were made at five different airports and air traffic control towers with tower and ground staff. LÄS MER

 4. 4. Digitala tvillingars användning vid beslutsfattning i bygg- och fastighetsbranchen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Digital twins; construction and real estate industry; decision-making; situation awareness; digitalization; Digitala tvillingar; bygg- och fastighetsbranschen; beslutsfattning; situationsmedvetenhet; digitalisering;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen präglas av långsam digitaliserings takt där bristande dokumentation förekommer och i vissa fall försvårar beslutsfattningsmoment. Digitala tvillingar är kända för att effektivisera fastighetsförvaltning och bidra till bättre beslutsfattning. LÄS MER

 5. 5. Initial Orbit Determination of Resident Space Objects From A Passive Optical Imaging System: : Application to Space Situational Awareness

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Jessica McKenna; [2023]
  Nyckelord :Space Situational Awareness; Space Science; Angles-Only Initial Orbit Determination;

  Sammanfattning : The probability of satellite collisions and disintegrations cluttering the near-Earth orbital environmentis ever-growing. This is especially true for the congested Low Earth Orbit (LEO) regime; once a critical density of objects is reached, a collisional cascading is projected to generate runaway growth of theorbital population. LÄS MER