Sökning: "situational action theory"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden situational action theory.

 1. 1. "Gått över gränsen" : En tematisk textanalys av Nent Groups kriskommunikation gällande den inställda Paradise Hotel säsongen 2021.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Evelyne Uittomäki Järnefelt; Erica Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Crisis; crisis communication; crisis responsibility; strategies; crisis management;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the media company Nent Group's crisis commication and identify which crisis communication strategies have been used in order to repair the organization's damaged image, and to analyze whether the strategies have changed over time. The thesis's purpose will be achieved by answering the three following research questions: What crisis communication strategies can be distinguished in Nent Group's crisis communication? How has Nent Group's crisis communication changed since the start of the crisis in the spring of 2021? What reponsibility does Nent Group have for the crisis that has occurred? The theoretical framework of the dissertation consists of two theories of crisis communication, Situational Crisis Communication Theory by Timothy L. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av skånska kommuners preventiva arbete avseende våld i nära relation : Styrkor, begränsningar och förbättringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elsa Axelsson; Jasmin Blazevic; Ivana Djordjevic; [2021]
  Nyckelord :Equality; Intimate partner violence; Municipalities prevention work; Prevention of violence; Situational action theory; Scania; Jämställdhet; Kommuner; Preventionsarbete; Situationell handlingsteori; Skåne; Våld i nära relation; Våldsprevention;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. Kommunerna har en central roll i det våldspreventiva arbetet, men i dagsläget finns inget lagstöd för hur detta arbete bör bedrivas. LÄS MER

 3. 3. Under vilka omständigheter förekommer försäljning av cannabis? : En fältstudie i Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Gabriel Gliori; [2021]
  Nyckelord :cannabis; drugs; selling; environment; conditions; safety; crime; shootings; crime prevention; CPTED; routine activity theory; crime pattern theory; situational action theory; fieldwork;

  Sammanfattning : Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Sverige, och dess konsumtion är ständigt växande. De senaste årens massiva ökning av dödsskjutningar tros vara ett resultat av konflikter mellan kriminella nätverk i fråga om just cannabisförsäljning. LÄS MER

 4. 4. Witnessing moral educators breaking (their) moral teachings, morality and self-reported crime : A study on adults in two countries, Sweden and Greece

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Alexandros Avratoglou; [2021]
  Nyckelord :moral educators; moral emotions; moral values; SAT; SLT; morality; self-reported crime; Situational Action Theory; Social Learning Theory; moral education; anticipated shame; anticipated guilt; Sweden; Greece; crime; gender crime; gender; traditional crime;

  Sammanfattning : The present paper extends previous research in terms of integrating social learning with morality theories, under the framework of moral educators’ and their conflicting moral influences. Specifically, this study aims to investigate the impact of witnessing moral educators breaking (their) moral teachings on individual’s morality and criminal behavior using a sample of two countries, Sweden and Greece, with similar population but entirely different cultural and social characteristics. LÄS MER

 5. 5. Män som mördar kvinnor : En kvalitativ studie om riskfaktorer för dödligt våld i enintim relation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Petronella Kastbom; Sofia Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I genomsnitt mördas 16 kvinnor av sin partner. Dödligt våld i en intim relation anses vara ett så pass allvarligt brott och förekommer i så stor omfattning att det klassas som ett samhällsproblem. LÄS MER