Sökning: "situationsanpassat ledarskap sociologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden situationsanpassat ledarskap sociologi.

 1. 1. 80-talisten – framtidens chef - En studie om 80-talisters syn på sin chefsroll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Ericsson; Elin Svensson; [2013-01-11]
  Nyckelord :Generation Y; Work-life-balance; 80-talister; Chefskap;

  Sammanfattning : Inom de närmsta åren kommer det att ske en stor generationsväxling på arbetsmarknaden. Många av Sveriges chefer kommer att gå i pension. En kartläggning från Svenskt Näringsliv visar att Sverige har de äldsta cheferna i Europa och enligt fackförbundet Ledarna är det allt färre unga människor som vill bli chefer idag. LÄS MER

 2. 2. Det goda ledarskapet : en studie av ledarskap sett ur tre sociologiska ledarskapsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Maria Fagerström; Linda Flinthammar; [2009]
  Nyckelord :ledarskap; enkätstudie;

  Sammanfattning :  Vårt syftet med denna uppsats är att jämföra tre sociologiska ledarskapsteorier med föreställningar enhetschefer inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun har om det goda ledarskapet. Vi har använt oss av en kvantitativ metod som betår av en enkätundersökning. LÄS MER