Sökning: "situs inversus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden situs inversus.

 1. 1. Nitric Oxide in Primary Ciliary Dyskinesia : Missing in action?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Johan Inganni; [2008]
  Nyckelord :Nitric oxide; Primary ciliary dyskinesia; cilia; dynein; axoneme; Kartagener s; situs inversus; cilium; iNOS; inducible nitric oxide synthase;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Primär ciliär dyskinesi som orsak till kronisk lungsjukdom hos hund : en litteraturstudie och fallpresentation

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Andersson; [2008]
  Nyckelord :primär ciliär dyskinesi; mucociliär transport; slemtransport; slem; cilie; flimmerhår; ciliedefekter; hund; PCD; lunginflammation; pneumoni; transmissionselektronmikroskop; biopsi; luftvägssymptom; luftväsinfektioner; behandlingsresistens; sekundär ciliär dyskinesi; immotile-cilia syndrome; Kartagener´s syndrom; situs inversus; bronkiektasi; kronisk; konsolidering; rhinosinusit; bronkit; hosta; unga hundar; otit; fertilitet; lungor; medfödd; genetiska defekter; cilieorörlighet;

  Sammanfattning : Primary ciliary dyskinesia (PCD) is an important but unusual cause of chronic respiratory disease of young dogs. The purpuse of this paper is to study and present internationally publicated papers on PCD in dogs and present three dogs, in which PCD was suspected. PCD has been reported in many dog breeds as well as in people. LÄS MER