Sökning: "sivi järvinen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sivi järvinen.

 1. 1. ”Ajatelkaa se ensimmäinen aamu kun tietää että hela veckan är framför oss ja mennä syömään frukostia”. Kodväxlingens grammatik i en svenskfinsk familj

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sivi Järvinen; [2021-09-13]
  Nyckelord :kodväxling; tvärspråkligt inflytande; sverigefinländare; svenska; finska;

  Sammanfattning : Föreliggande studie försöker identifiera kodväxlingens grammatiska mönster genom en kvalitativ grammatikanalys av vardaglig språkanvändning hos en svenskfinsk familj i norra Sverige. Fokus ligger alltså på att kartlägga hur två språktypologiskt skilda språk, nämligen svenska och finska, språkstrukturellt samverkar inom ett och samma yttrande. LÄS MER

 2. 2. L’enseignement du vocabulaire : Une recherche sur des méthodes utilisées par des professeurs de FLE en Suède pour enseigner le nouveau vocabulaire aux lycéens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sivi Järvinen; [2018]
  Nyckelord :Enseignement du vocabulaire; apprentissage du vocabulaire; FLE; stratégies langagières; méthodes d’enseignement;

  Sammanfattning : This essay aims to explain how teachers of FLE (French: French as a foreign language) teach new vocabulary to students in upper secondary school. In other words, the focal point of this investigation is to clarify which methodsthe teachers use when they explain new vocabulary in a classroom context and how they can support the students’ vocabulary acquisition. LÄS MER

 3. 3. Processbarhetsteorin : En studie om finskspråkiga elevers användning av personliga och reflexiva pronomen i possessivform samt placering av negation i bisats 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sivi Järvinen; [2016]
  Nyckelord :Processabilty theory; second langugage acquisition; negation; subordinate clauses; possessive personal and reflexive pronouns;

  Sammanfattning : This essay aims to explain Finnish students’ acquisition of Swedish as a second language: the focal point is the learners’ use of the possessive personal pronouns (hennes, hans and deras) and the possessive reflexive pronouns (sin, sitt and sina), and the placement of the Swedish negation in subordinate clauses. The theoretical background for the analysis of these linguistic structures is the Processability theory. LÄS MER

 4. 4. La grammaire fait-elle peur aux élèves ? : La perception générale de la grammaire dans l’enseignement des langues vivantes en Suède.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sivi Järvinen; [2015]
  Nyckelord :Grammar; attitude; language learning; communicative competence; teaching; syllabus for modern language  ;

  Sammanfattning : ABSTRACT This essay aims to explain the Swedish pupils’ attitude towards grammar and to give a more specific picture of its teaching in modern languages. The underlying factor for this subject is the author’s own experiences with the pupils’ reactions to the word ”grammar”, which is a term often connected to something negative among Swedish students. LÄS MER