Sökning: "six sigma"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden six sigma.

 1. 1. A method development and complete validation of coin half-cell test procedure

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Prasad Korde; [2022]
  Nyckelord :Cathode; Validation; Gage R and R; Six Sigma; Impedance spectroscopy; katod; validering; Gauge R och R; sex sigma; impedansspektroskopi;

  Sammanfattning : ”Coin cell”-tillverkningen täcker hela processen från NMC-pulver till faktisk cell- och prestandautvärdering genom att cykla celler. Nydanande utveckling av elektrodmaterialen är nyckeln till att öka energitätheten hos litium-jon/metall-batterier för elfordon och nätlagring. LÄS MER

 2. 2. Weld joint optimization of an A-stay, of a critical component : Analysis of Volvo CE A60H articulated hauler front bogie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Dan Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Weld joint optimization; FEA; Weld; Soli; Svetsoptimering; FEA; Hållfasthet; Svets;

  Sammanfattning : Volvo Construction Equipment (VCE) has invested in an advanced lasermachine that can cut sheet metal parts with angled edges. As a result, thedevice provides expanded possibilities in the design and production of sheetmetal products.The material cost component is significant in the production of sheet metalproducts. LÄS MER

 3. 3. Processbaserad utveckling : En fallstudie för att mäta produktionsprocessen i en avdelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Taif Al-Helly; [2022]
  Nyckelord :Flowchart; FMEA; Kanban; Lean management; PDSA; Process mapping; Six Sigma.; Flödesschema; FMEA; Kanban; Lean mangament; PDSA; Processkartläggning; Sex Sigma.;

  Sammanfattning : Studien handlar om att undersöka ett förbättringsområde i den valda avdelningen i organisationens produktionsprocess. Förbättringsarbetet är baserat på problem som uppstår hos medarbetarna vid produktionen. Studien är kvalitativ vilket innebär att informationen samlas genom intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 4. Ser inte skogen för alla träd : Reducering av kvalitetsbristkostnader enligt förbättringscykeln DMAIC. En fallstudie vid Derome Timber AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Erik Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cost of quality; DMAIC; Lean Six Sigma; Sawmill industry; Forest industry; Kvalitetsbristkostnader; DMAIC; Lean Sex Sigma; Sågverksindustri; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är den tredje största exportören av skogsprodukter i världen och närmare 80% av produktionen exporteras. Den höga efterfrågan på svenska skogsprodukter har tillåtit det svenska sågverksföretaget Derome Timber AB att göra nyinvesteringar som resulterat i ökad produktion. LÄS MER

 5. 5. Facilitating quality management through data mining

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Innovation och produktrealisering

  Författare :Tommy Dahlström; [2022]
  Nyckelord :Quality management; Knowledge work; Data mining; Machine learning; Process development.;

  Sammanfattning : In this report, the topics of quality management, knowledge work, and Lean Six Sigma areexplored with the objective of identifying potential improvements that could be facilitated byData mining methods. With the purpose of exploring the topic of knowledge extraction fromfree-text data to support decision-making in manufacturing operations from a qualitymanagement perspective. LÄS MER