Sökning: "size effect"

Visar resultat 1 - 5 av 1913 uppsatser innehållade orden size effect.

 1. 1. A FUTURE WITHOUT THIRD-PARTY COOKIES A study of how Swedish small and medium-sized marketing agencies are affected by the loss of third-party cookies and how potential change strategies are communicated.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Johanna Elmér; Johanna Nilsson; [2023-02-01]
  Nyckelord :Digital communication; user integrity; personalized advertising; third-party cookies; organizational change strategies;

  Sammanfattning : For years, digital communicators have taken advantage of the phenomena of third-party cookies to help understand online user behavior in order to produce personalized advertising. The increased discussion of user integrity has led to new privacy regulations and the largest web browsers have therefore banned third-party cookies or plan to remove them in the near future. LÄS MER

 2. 2. On the implementation of green airport facilities by integrating electric airplanes: A case study : A potential solution for future green airports

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Oscar Larsson; [2023]
  Nyckelord :Green airport; Microgrid; Solar Panels; ESS; Green energy;

  Sammanfattning : Following continued emission of greenhouse gases climate change is increasingly becoming a greater threat to the continued well-being of people around the world. While airports contribute around 2. LÄS MER

 3. 3. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Magnusson; Johanna Wolter; [2023]
  Nyckelord :Multifunktionell; dagvatten; förtätning; trivalent design; hållbar stadsutveckling; klimatanpassning;

  Sammanfattning : Förtätning av våra städer ökar andelen hårdgjord mark och således ökar belastningen på dagens ledningssystem vid kraftiga regn. En lösning är att utnyttja möjligheter till att fördröja dagvattnet genom olika typer av dagvattenanläggningar i staden. LÄS MER

 4. 4. Nedslagskratrars inverkan på Mars yt-datering. En undersökning av Mars främsta yt-dateringsmetod: ”Crater Counting”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jacob Andersson; [2023]
  Nyckelord :CRA; Erosion rate; Secondary cratering; Primary cratering; Mars; Crater counting; crater obliteration; SFD; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Many aspects of Mars’s geological history remain enigmatic, in order to increase our knowledge of Mars’s geological history, methods for surface dating are very important. Next to the use of surface morphology superpositions, the most common surface dating method is referred to as crater counting. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the effects of climate change on Arctic char : including impacts of brown trout competition

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ola Carlström; [2023]
  Nyckelord :arctic char; brown trout; climate change; diet; habitat use; temperature;

  Sammanfattning : Climate change is predicted to increase the average global temperature with 1.5 °C between 2030 and 2052. The areas that are most vulnerable for climate change are the arctic regions. Arctic char (Salvelinus alpinus) is a cold-water salmonid species with the most northern distribution of all freshwater fish species. LÄS MER