Sökning: "själslig tematik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden själslig tematik.

 1. 1. Astarte – en system- och ideologikritisk roman : Boyes kritik av kapitalismen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Nanna Carlstedt; [2022]
  Nyckelord :Karin Boye; Astarte; systemkritik; ideologikritik; civilisationskritik; kritik av kapitalism; kapitalistisk realism.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur kritik mot det kapitalistiska systemet kommer till uttryck i Karin Boyes Astarte i tematik och motiv. Parallellt med nyutgåvan, Lindelöws Bokförlag 2013, har originaltexten i e-format från Litteraturbanken använts. LÄS MER

 2. 2. Själslig tematik i Emily Dickinsons poesi : en psykoanalytisk utveckling av den kreativa skrivprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Karolina Eugenes; [2016]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; Emily Dickinson; poesi; amerikansk poesi; psykoanalys; tematisk analys; själslig tematik;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på den amerikanska poeten Emily Dickinson och hennes psykiska hälsa samt kreativitet och skrivande. Syftet är att lyfta fram hur fyra utvalda teman; hjärna, hjärta, sinne och själen, framställs i Dickinsons poesi. LÄS MER