Sökning: "självangivelse"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet självangivelse.

 1. 1. Artikel 6 Europakonventionen – rättigheter för alla? : En studie av rätten mot självangivelse och rätten till en oavhängig och opartisk domstol inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Johansson; Matilda Brynteson Ek; [2019]
  Nyckelord :Europakonventionen; EU; självangivelse; oavhängig och opartisk domstol; artikel 6; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Competition law constitute a significant part in the maintenance of an internal market. Due to its relevance and its deleterious effects that may emerge in the lack of competition between companies, the European union has institute laws to prevent lack of competition and to encourage a free competition. LÄS MER

 2. 2. Vikten av mänskliga rättigheter i EU:s rättsordning : Särskilt om företagens rätt till en rättvis rättegång vid kommissionens verkställande av konkurrensrätten

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Jasmin Aherdan; [2013]
  Nyckelord :EU; Europakonventionen; Mänskliga rättigheter; Företag; Rättighetsstadgan; Rättvis rättegång; Konkurrensrätt; EU-kommissionen; Europarådet; Artikel 6;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda innebörden av ett företags rätt till domstolsprövning och en rättssäker process enligt Europakonventionens artikel 6 och i rättighetsstadgans artiklar 41, 47 och 48. Målsättningen är att visa hur dessa rättigheter bedöms i EU-domstolen och Europadomstolen samt vilken betydelse de mänskliga rättigheterna har inom EU:s rättsordning. LÄS MER