Sökning: "självanklagelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet självanklagelse.

 1. 1. ”Du var ganska full den kvällen, va?” En kvalitativ studie av våldtäktsmyters påverkan på tjejer som varit utsatta för våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Janina Pettersson; Emma Gustafsson; [2015-01-27]
  Nyckelord :Våldtäktsmyter; våldtäkt; feministisk teori; diskurser.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi undersökt föreställningar och fördomar kopplade till våldtäkt. Syftet var att synliggöra våldtäktsmyter som finns i samhället och undersöka hur dessa kan komma att påverka tjejer som själva varit utsatta för våldtäkt. LÄS MER

 2. 2. Stressorer och copingstrategier : – en studie bland studenter och yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sanna Mählby; Lucianne de San Juan Braga; [2014]
  Nyckelord :studenter; yrkesverksamma; stressorer och copingstrategier;

  Sammanfattning : Enkäter användes för att undersöka studenters och yrkesverksammas (inom yrkesinriktningarna PA, lärare och sjuksköterska) upplevelser av stressorer och val av copingstrategier. Totalt deltog 193 respondenter i studien. I resultatet framkom att stressorn ekonomi rapporterades av studenter men inte av yrkesverksamma. LÄS MER

 3. 3. Att överleva skammen : en litteraturstudie om sexuellt utnyttjade kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Paulina Hagman; Lotta Johansson; [2011]
  Nyckelord :sexual assault; experience; self-blame; conversation; the healing process; sexuellt övergrepp; upplevelse; självanklagelse; samtal; bearbetningsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuellt utnyttjade kvinnors fysiska och psykiska hälsa påverkas både kort- och långsiktigt av det sexuella övergreppet. Bland annat uppges problematik som ofrivillig barnlöshet, skador i underlivet, samt känslor av utsatthet, hjälplöshet, ångest och skuld. LÄS MER

 4. 4. Självbild och coping. Om sambandet mellan självbild och coping hos tonårstjejer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Jacobson; Sofie Söderström; [2006]
  Nyckelord :Psychology; ohälsa; genus; tonåringar; självbild; coping; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tjejer i årskurs nio är en riskgrupp för att utveckla ohälsa. Två symtom på ohälsa är negativ självbild och dysfunktionell coping. Syftet med studien är att undersöka om det finns specifika samband mellan självbild och coping hos tjejer i årskurs nio. LÄS MER