Sökning: "självanvändningsgrad"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet självanvändningsgrad.

  1. 1. Solceller till Uppsalas sportanläggningar

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

    Författare :Johan Backman; Ebba Björk; Alexander Bouveng Sellin; Alice Karlsson; Sarah Kunz; Alexandra Olsson Sederholm; Sophie Ågren; [2020]
    Nyckelord :solceller; solar cells; PV-modules; självförsörjningsgrad; självanvändningsgrad; simulering; Uppsala; dimensionering; klimatpåverkan; miljöpåverkan; sportfastighet;

    Sammanfattning : The aim of this project was to evaluate the possibilities for solar panels on Uppsala’s sporting facilities and to suggest an expansion strategy. The project was based on a literature study concerning solar panels in general, an investigation of the most established solar panel manufacturers and an evaluation of their panels on a variety of factors. LÄS MER