Sökning: "självbestämmande i gruppbostad utvecklingsstörning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden självbestämmande i gruppbostad utvecklingsstörning.

 1. 1. Delaktighet i vardagssysslor för personer med lindrig utvecklingsstörning : - utifrån ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Elin Hagman; [2011]
  Nyckelord :participation; self-determination; intellectual disability; group home;

  Sammanfattning : Delaktighet är ett multidimensionellt fenomen som gynnas av ett flertal faktorer, främst positiva personegenskaper och underlättande faktorer i miljön. Syftet med studien var att undersöka hur vårdare på en gruppbostad för vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning uppfattar samt menar sig skapa förutsättningar för brukarnas delaktighet i fritid, mathållning, städ/tvätt och ekonomi. LÄS MER

 2. 2. DELAKTIGHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE FÖR PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :MEHRNOSH AMIRKHANI; MANIJEH AZIMI; [2010]
  Nyckelord :delaktighet; gruppbostad; självbestämmande; utvecklingsstörning; vardagliga sysslor;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka hur personalen i två olika gruppbostäder upplever ramarna för delaktighet och självbestämmande i vardagliga sysslor för personer med utvecklingsstörningar. Utifrån studiens upplägg formulerades följande frågor: Vilka möjligheter och hinder fanns det för brukarens delaktighet och självbestämmande i gruppbostaden. LÄS MER