Sökning: "självbestämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade ordet självbestämmande.

 1. 1. "Alla ska vara nöjda...helst" : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom hemtjänsten implementerar självbestämmande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Fogelqvist; Joanna Nyman; [2020]
  Nyckelord :unit-manager; implementation; self-determination; home-care service; enhetschef; implementering; självbestämmande; hemtjänst;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how unit-managers implement home-care users right to self-determination within home-care services and witch conditions that indicated home-care users self-determination. The empirical material was analysed through qualitative content analysis, which generated two themes: 1) To be the center of the spider web and 2)  To work with implementation plans. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter i livets slutskede : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Löfgren; Hanna Åkerman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas i livets slutskede anser att det är av betydelse att deras integritet, autonomi och självbestämmande prioriteras, men att detta inte tillämpas tillräckligt i vården. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. LÄS MER

 3. 3. Att organisera brukares självbestämmande : En undersökning av utvecklingsrådet i Region Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Angelina Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Brukarinflytande; implementering; samverkan;

  Sammanfattning : Very much of the knowledge about patients nursing and care is located to the the patient or people related to the patient. The Swedish government has identified this problem in a national rapport and every region is responsible to implement a strategy or model to increase participation from affected patients. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med psykisk sjukdom inom hemsjukvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Hemsjukvård; psykisk sjukdom; sjuksköterskans upplevelse; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter psykiatrireformen så har kommunerna fått ta ett större ansvar för personer med psykisk sjukdom vilket ställer krav på sjuksköterskor som arbetar kommunalt inom hemsjukvården att veta hur de ska bemöta och vårda personerna. Tidigare internationella studier tyder på att sjuksköterskor upplever en osäkerhet och brist på kunskap i vården av personer med psykisk sjukdom inom hemsjukvården. LÄS MER

 5. 5. Såhär vill jag delta- En intervjustudie om äldres erfarenheter av delaktighet vid inneliggande vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Bengtsson; Ida-Sofie Edström; [2019-08-08]
  Nyckelord :Delaktighet; äldre; personcentrerad vård; självbestämmande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i världen ökar och medellivslängden blir högre. Sverige har bland den högsta medellivslängden i Europa. Andelen äldre över 75 år beräknas att fördubblas från år 2015 till 2050 vilket innebär en utmaning för sjukvården. LÄS MER