Sökning: "självbild instagram"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden självbild instagram.

 1. 1. Vilken roll spelar Instagram för unga vuxnas självbild, beteende och psykiska mående? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Poshin Saleh Hajo; [2020]
  Nyckelord :Instagram; sociala medier; plattform; självbild; influencer; social jämförelse; beteende; självreflektion; kritiskt tänk; självpresentation; efterlikna; idealbild; fasad.;

  Sammanfattning : Syfte | Att undersöka hur unga vuxnas självbild, psykiska mående och beteenden påverkas av det sociala forumet Instagram. Metod | Datat i denna intervjustudie består av totalt fyra intervjuer med olika personer inom ålderskategorin 20-30 år. LÄS MER

 2. 2. Jaget, miget och instaflödet : En kvalitativ studie om hur sociala medier kan verka som ett identitetsfrämjande verktyg i undervisningen om identitet och livsfrågor i religionskunskap för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna-Sara Andersson; [2020]
  Nyckelord :identity; existential questions; social media; religious education; identity development; teacher; identitet; livsfrågor; sociala medier; religionskunskap; identitetsutveckling; lärare;

  Sammanfattning : Sociala medier har på flera sätt förändrat vårt sätt att umgås med varandra. Barn och ungdomar är idag stora konsumenter av sociala medier och detta har med stor sannolikhet påverkan på deras identitet och självbild. LÄS MER

 3. 3. ”Det kanske är för att hon är så himla snygg eller för att hon har så bra kropp” : en kvalitativ studie om elevers syn på kroppsideal

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Younas Haji; David Isakson; [2020]
  Nyckelord :kroppsideal; sociala medier; ungdomar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar i åldern 14-17 år upplever och förhåller sig till kroppsideal i sociala medier. Detta är en kvalitativ studie där intervju har använts som metod. Deltagarna är ungdomar på grund- och gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnor och Instagram : En kvantitativ undersökning om hur träningsbilder på Instagram medverkar till unga kvinnors hälsa och självbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Constanda; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Det är ju en helt annan värld om man går in på Instagram.” : En kvalitativ studie om hur offline identiteten påverkas av den konstruerade online identiteten på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dime Safari; Medra Tito; [2019]
  Nyckelord :Instagram; Identitet; Looking-glass self; Reflexivitet; Självbild;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur identiteten offline påverkas av den konstruerade identiteten online på Instagram. För att kunna besvara studiens frågeställning genomförde de två författarna 8 intervjuer. Deltagarna bestod av unga vuxna inom åldersgruppen 18 - 25 år och var både kvinnor och män. LÄS MER