Sökning: "självbild instagram"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden självbild instagram.

 1. 1. Unga kvinnor och Instagram : En kvantitativ undersökning om hur träningsbilder på Instagram medverkar till unga kvinnors hälsa och självbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Constanda; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “Det är ju en helt annan värld om man går in på Instagram.” : En kvalitativ studie om hur offline identiteten påverkas av den konstruerade online identiteten på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dime Safari; Medra Tito; [2019]
  Nyckelord :Instagram; Identitet; Looking-glass self; Reflexivitet; Självbild;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur identiteten offline påverkas av den konstruerade identiteten online på Instagram. För att kunna besvara studiens frågeställning genomförde de två författarna 8 intervjuer. Deltagarna bestod av unga vuxna inom åldersgruppen 18 - 25 år och var både kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. "Det påverkar hundra procent" : En kvalitativ studie om Instagrams påverkan på gymnasieelevers kroppsbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Nord; Emelie Persson; [2019]
  Nyckelord :kroppsbild; Instagram; social jämförelse; ideal; fitspiration; selfcompassion body image; social comparison; selfcompassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social media´s position in our everyday life is expanding. Instagram is one of the most common used social networking sites in Sweden and amongst secondary school students the quantity of users is high. The aim of this study was therefore to examine how the use of Instagram affects the body image of secondary school students. LÄS MER

 4. 4. "En chans att vara någon annan" : En kvalitativ studie i symbolisk interaktionism och hur unga män använder Instagram som en plats för att skapa och forma sin självbild

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Hanna Stark Jansson; [2018]
  Nyckelord :Instagram; självbild; symbolisk interaktion; jämförelse;

  Sammanfattning : Instagram is one of the fastest growing social networks and has given the image a new meaning. With social media like Instagram, the user can decide how he wants to be perceived by others. By choosing what images he wants to publish, he creates and forms the content of Instagram, which in turn creates and forms how he will be perceived. LÄS MER

 5. 5. Bilden av en Krigare : ett viktigt vapen när stereotyper utmanas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ingrid Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :självpresentation; kvinnlig självpresentation; Instagram; stereotyper; kvinnligt; manligt; soldat; militär; strukturer; fullvärdigt medborgarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : På flera Instagramkonton går det att observera kvinnor med tydlig tillhörighet i olika länders försvar som publicerar bilder där de presenterar sig själva helt i enlighet med stereotypa förväntningar på en feminin självpresentation. Handväskan har visserligen bytts ut mot en automatkarbin men poserna är desamma. LÄS MER