Sökning: "självbild kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden självbild kommunikation.

 1. 1. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER

 2. 2. Interaktiva provrum - sociala aspekter, kvinnors självbild samt en ökad medvetenhet om hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gabrielle Mireille Elisabeth Holmgren; [2019]
  Nyckelord :service; interaktionsdesign; klädesbutik; shopping; självbild; hållbarhet;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur kvinnor upplever det att prova kläder i Lindex butiker och hur ett digitalt kommunikationssystem i provrummen kan påverka deras upplevelse samt förbättra butikens service. Projektet har grundats utifrån tre huvudpunkter; sociala aspekter, kvinnors självbild samt hållbarhet inom mode. LÄS MER

 3. 3. Att prata sig till ett skriftligt svar Elevers berättelser om skriftliga prov utifrån ett kritiskt literacyperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Daag; [2019]
  Nyckelord :bedömning; elevers skrivande; literacy; mediering; skriftliga prov;

  Sammanfattning : Daag, Elin (2019). Att prata sig till ett skriftligt svar: Elevers berättelser om skriftliga prov utifrån ett kritiskt literacyperspektiv. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetssätt : En studie om några lärares språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecka Saadou hanna; Hadil Kabro Malki; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Språkutvecklandearbetssätt; Attityder; Innehållsanalys; Cirkelmodellen; Transspråkande;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bilda en uppfattning om hur några 1-3 lärare arbetar språkutvecklande med flerspråkiga elever. Studien är av ett kvalitativt slag vilket innebär att resultatet bygger på intervjumaterial som insamlats från lärare som informanter. Det insamlade materialet har i sin tur bearbetas med en innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Lärares och specialpedagogers uppfattningar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Patrycja Rizk; Sonja Edenius; [2019]
  Nyckelord :Lärare; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv; stödinsatser; särskiljande lösningar; utbildningsaktiviteter utanför klassens ram;

  Sammanfattning : Studien handlar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram.Syftet varatt undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar om dessa utbildningsaktiviteter och stödinsatser. LÄS MER