Sökning: "självbild sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden självbild sociala medier.

 1. 1. Skillnad mellan värdering och handling : millennials konsumtion av ekologiska livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Andersson; Josefine Isacsson; Christoffer Lewander; [2019]
  Nyckelord :Consumer behavior; Purchasing decisions; Ecological food; Sustainability; Millennials; Konsumentbeteende; Köpbeslut; Ekologiska livsmedel; Hållbarhet; Millennials;

  Sammanfattning : Trots en positiv inställning gentemot ekologiska livsmedel och en oro över vår planet, saknas det en prioriterad konsumtion av dessa varor. En del av miljöpåverkan är livsmedelsindustrin och de matval som konsumenter gör. LÄS MER

 2. 2. Sociala Mediers betydelse för unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tove Mikaelsson; [2019]
  Nyckelord :Social media; Self-image; Identity; Social comparison; Young women; Sociala Medier; Självbild; Identitet; Social jämförelse; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Sociala mediers roll i unga människors liv har kommit att bli en tredje viktig omvärldskomponent i identitetsskapandet och utgör en unik kontext för social jämförelse. Tidigare forskning har visat att Internet och dess tillgänglighet kan ha en inverkan på unga kvinnors självbild och identitetsskapande. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av ett perfekt liv : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors identitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; självbild; identitet; intryckstyrning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to increase the knowledge of how young women between the ages of 20 and 25 experience their use of social media. The problem formulation is based on social media being able to influence the self-image of young women. LÄS MER

 4. 4. “Det är ju en helt annan värld om man går in på Instagram.” : En kvalitativ studie om hur offline identiteten påverkas av den konstruerade online identiteten på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dime Safari; Medra Tito; [2019]
  Nyckelord :Instagram; Identitet; Looking-glass self; Reflexivitet; Självbild;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur identiteten offline påverkas av den konstruerade identiteten online på Instagram. För att kunna besvara studiens frågeställning genomförde de två författarna 8 intervjuer. Deltagarna bestod av unga vuxna inom åldersgruppen 18 - 25 år och var både kvinnor och män. LÄS MER

 5. 5. Skönhetsideal, självkänsla & identitet – En kvalitativ studie av de negativa effekterna från sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Ideal; Identitet; Influencer; Instagram; Kapital; Självbild; Självkänsla; Skönhetsideal; Sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle påverkas vi enormt mycket av sociala medier. Hur vi ska se ut och klä oss, vart vi ska resa, vilka inredningsprylar vi ska köpa och vilken mat vi ska äta till middag. På applikationen Instagram strömmar varje dag ett gigantiskt flöde av nya inlägg inom alla sorters områden, däribland genren skönhet. LÄS MER