Sökning: "självbild"

Visar resultat 1 - 5 av 1357 uppsatser innehållade ordet självbild.

 1. 1. Mitt före detta underbara underliv - Kvinnors sexuella hälsa efter förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Fresker; Ida Jakobsson; Christina Luhr; [2024-02-02]
  Nyckelord :förlossningsbristning; kvinnor; post partum; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en grundläggande komponent för den upplevda hälsan. En förlossningsbristning drabbar majoriteten av alla kvinnor som föder barn och har visat sig kunna påverka såväl kvinnans fysiska som psykiska hälsa. LÄS MER

 2. 2. Mellan raderna - En kvalitativ studie om varuhuschefers roll i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Abrahamsson; John Ericsson; Alexandra Tsakiris; [2024]
  Nyckelord :mellanchefer; organisationsförändring; filtrering; identitet; föräldraroll; middle managers; organizational change; filtering; identity; parenting role; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att bidra med en ökad nyansering av mellanchefers roll i organisationsförändringar genom att se till hur de själva uppfattar rollen i fråga och vad den innefattar. Studien behandlar således frågeställningen: ”Hur ser varuhuschefer på sin roll i en organisationsförändring?” För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ fallstudie gjorts på sju varuhuschefer som har positionen som mellanchefer. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter genomgången bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Levone Björk; Ella Öberg; [2024]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; sexuell hälsa och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor där många överlever. Däremot kan behandlingen ge svåra biverkningar och ibland bestående symtom. Detta kan påverka hälsan vilket i sin tur kan påverka den sexuella hälsan. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av en förändrad kropp efter genomförd mastektomi vid bröstcancer : En kvalitativ litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Klara Jönsson; Alva Gunnarsson; [2024]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvalitativ; kvinnor; mastektomi; upplevelser; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och globalt. Det finns olika behandlingsmetoder beroende på typ av bröstcancer och andra faktorer. För vissa drabbade kan en mastektomi vara aktuell. LÄS MER

 5. 5. Identitet och historia : En översikt av tidigare forskning kring historieämnet som ettidentitetsskapande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Yaiza Regueira; [2024]
  Nyckelord :egna berättelser; historiebruk; historiemedvetande; identitet; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Historieämnet i skolan ämnar utveckla elevers historiemedvetande, något som blandannat ger dem möjlighet att förstå sin närvaro i den historiska kontext de lever i.Identitetsskapandet som historieämnet medverkar i, påverkas av de narrativ och denhistoria som får ta plats i undervisningen. LÄS MER