Sökning: "självbiografier"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade ordet självbiografier.

 1. 1. Att vara förälder till ett barn med anorexia nervosa: de emotionella processerna -En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marina Fedorova; [2022]
  Nyckelord :eating disorders; anorexia; parents; emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to gain a deeper understanding of parents’ perspective and experiences of taking care of children with anorexia. Anorexia is a serious potentially deadly mental illness, characterized by drastic weight loss and personality change. It generally debuts during adolescence and negatively impacts the whole family. LÄS MER

 2. 2. Elitens osynliga mående : En kvalitativ studie om psykisk ohälsa inom elitidrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Granat; Hannah Persson; [2022]
  Nyckelord :elite sports; experiences; challenges; qualitative; mental illness; autobiographies; elitidrott; erfarenheter; utmaningar; kvalitativ; psykisk ohälsa; självbiografier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how mental illness in elite sports is experienced and perceived in order to gain a deeper understanding of how an elite sport can affect a person's mental health and well-being and to furthermore examine the challenges that elite athletes encounter that can affect their mental health. The study uses a qualitative method using content analysis of three different autobiographies written by elite athletes. LÄS MER

 3. 3. Hur den sociala miljön påverkar incestutsatta personers delaktighet i aktivitet : Analys av självbiografier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Erik Karlsson; Matilda Rosén; [2022]
  Nyckelord :Occupational therapy; Incest; Social environment; Participation; Occupation; Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; Arbetsterapi; Incest; Social miljö; Delaktighet; Aktivitet; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; SRHR;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva incestutsatta personers upplevelse av hur den sociala miljön hindrat eller främjat deras delaktighet i aktivitet både som barn och vuxen. Metod: Litteraturstudie av självbiografier vilka analyserades utifrån en kvalitativ analys av berättelser och resulterade i fem kategorier: Behovet av stöd för en sund kärleksrelation, vuxna påverkar barns lek och fritid, avgörande faktorer för missbruk, utsattheten driver utbildning och karriär och bemötandet påverkar vård och rättsprocess. LÄS MER

 4. 4. När traumat förändrade livet : En litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Moa Lindh; Rebecca Schreiber; [2022]
  Nyckelord :Livsvärld; oavsiktligt fysiskt trauma; självbiografier; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett oavsiktligt fysiskt trauma uppstår oväntat och kan påverka personens liv på olika sätt. För vissa fylls vardagen med utmaningar, och efterföljande reaktioner såväl fysiskt som psykiskt är vanligt. LÄS MER

 5. 5. VÅRDNADSHAVARES VÅLD OCHDESS PÅVERKAN PÅ BARN : EN STUDIE BASERAD PÅ SJÄLVBIOGRAFIER SKRIVNAAV MÄNNISKOR SOM BLIVIT UTSATTA FÖR VÅLDUNDER BARNDOMEN.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Wyrwal; [2022]
  Nyckelord :Children; abuse; mental health; physical health; self-image; emotions; Barnmisshandel; våld; anknytning; relationer; fysisk hälsa; psykisk hälsa; känsloliv; självbild; stress; ovärdighet; risk; skydd;

  Sammanfattning : According to Article 19 of the Convention on the Rights of the Child, “Children shall be protected against all forms of physical or psychological violence, harm or abuse, neglect or negligent treatment, abuse or exploitation, including sexual abuse. However, this is not followed up as studies show that violence against children is a major public health issue and causes major consequences for many involved such as the individual child, the relatives and society, according to Jernbro, C & Landberg, Å (2020) in their report. LÄS MER