Sökning: "självdisciplin"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet självdisciplin.

 1. 1. Arbetar du verkligen? – Flexibilitet och dess kontroll i tjänstemannaorganisationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Murro; Emma Hult; [2020-02-13]
  Nyckelord :flexibelt arbete; övervakning; kontroll; självdisciplin; makt; frihet under ansvar; målstyrning;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att bidra med förståelse och kunskap kring ett flexibelt arbetssätt och hur detta praktiseras i tjänstemannaorganisationer. Studien utforskar hur kontroll påverkas för chefer och anställda i ett flexibelt arbete samt hur individerna uppfattar konsekvenser – dessa perspektiv gör studien unik från tidigare forskning. LÄS MER

 2. 2. Digital glosinlärning i ämnet moderna språk : En studie i vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning imoderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Susanne Lilliestam; [2019]
  Nyckelord :Digital glosinlärning; ordinlärning; moderna språk; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Genom en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ intervjustudie undersöks här vilka attityder, erfarenheter och kunskaper en grupp elever och lärare har vad gäller digital glosinlärning i ämnet moderna språk. Bakgrunden är Skolverkets vision om att grundskolan år 2022 ska ge eleverna en adekvat utbildning inom digital kompetens. LÄS MER

 3. 3. Upplevda utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter : En retrospektiv longitudinell studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joel Sörensen; Oskar Johansson Quartieri; [2019]
  Nyckelord :Challenges; Coping strategies; Dual careers; RIG; Student-athletes; Copingstrategier; Dubbla karriärer; Idrottsstudenter; RIG; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelser av utmaningar och copingstrategier hos före detta RIG-studenter i Sverige. Deltagarna i studien utgjordes av sju personer, fyra kvinnor och tre män, i åldrarna 22–31 (M=25.1, SD=3.1). LÄS MER

 4. 4. Prediktorer till motivation i arbetslivet : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nandie Olsson; Isabelle Wallin; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Self-Efficacy; Social Self-Efficacy; Self-Discipline; Worklife; Motivation; Kognitiv Self-Efficacy; Social Self-Efficacy; Självdisciplin; Arbetslivet;

  Sammanfattning : En kvantitativ enkätstudie genomfördes med syftet att undersöka om självdisciplin, yrkesrelaterad kognitiv self-efficacy och yrkesrelaterad social self-efficacy kan predicera motivation på arbetsplatsen. Därtill kontrollerades deltagarnas kön, ålder och utbildningsnivå. LÄS MER

 5. 5. Att välja för framtiden : Manliga gymnasieelevers upplevelser av självdiciplin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Ebbare; [2019]
  Nyckelord :Self-discipline; decision making; goals; education; career;

  Sammanfattning : Självdisciplin har tidigare presenterats som en viktig förmåga vid exempelvis valprocesser, beslutsfattanden och påföljande utföranden. En relevant förmåga för studie- och yrkesvägledare då dessa funktioner inkluderas i vägledaruppdraget. LÄS MER