Sökning: "självförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet självförmåga.

 1. 1. ATT ARBETA MED BARN SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP En kvalitativ studie om hur väl rustade socialsekreterare upplever sig vara för att bemöta sexuellt utsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Rosén; Susete Silveiro; [2020-01-21]
  Nyckelord :självförmåga; sexuellt våld; barn; anknytning; socialsekreterare; bemötande.;

  Sammanfattning : När Socialtjänsten får information om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ska en utredning alltid inledas och barnet tilldelas en socialsekreterare som ska utreda vad som hänt och vilket behov av stöd barnet har. Detta arbete utgörs till stor del av samtal med barnet och det är av stor vikt att socialsekreteraren i detta arbete känner sig bekväm med att bemöta sexuellt utsatta barn och tillräckligt rustad för att klara av arbetet. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevda självförmåga och intresse för olika yrkesgrupper : en jämförelse mellan flickor och pojkar samt en utredning av en RIASEC-baserad utställnings påverkan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Isabella Ågren; [2020]
  Nyckelord :Children; gender; gender roles; self-efficacy; RIASEC; ICA-3; Jobblabb; Barn; kön; könsroller; självbild; självförmåga; intresse; utställning; RIASEC; ICA-3; Jobblabb; Region Östergötland;

  Sammanfattning : Our interests and self-efficacy affects which paths we end up on in life, not the least career wise. Earlier studies have shown a difference of interest and self-efficay beliefs between women and men. The exhibition ”Jobblabb” aims to delimit these differences and help children to openly think about their interest and future occupations. LÄS MER

 3. 3. Otraditionella val, eller?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Klara Karlman; Madeleine Svensson; [2020]
  Nyckelord :yrkesprogram; föräldrar; careership; SCCT; påverkan;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks vad unga personer upplevt att de fått för reaktioner när de valt att gå yrkesprogram, då de kommer från en bakgrund med minst en förälder som har eftergymnasial utbildning. Frågeställningarna i undersökningen handlar om att ta reda på hur de upplever att de påverkats av föräldrar, andra betydelsefulla individer i sin omgivning samt hur de upplevt sin förmåga att klara av gymnasiestudierna. LÄS MER

 4. 4. Idrottande elevers dubbla karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linus Dubbelman; [2020]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; Gymnasieval; Identitet; Idrottsgrundskola; Idrottsgymnasium;

  Sammanfattning : Inför gymnasiet kan idrottande elever välja att inkorporera sin idrottssatsning i sina kommande gymnasiestudier genom att söka sig till ett Riksidrottsgymnasium (RIG) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Dessa idrottsprogram går ut på att maximera möjligheterna till framgångsrika karriärer genom både skolan och idrotten och är en del av Riksidrottsförbundets system för dubbla karriärer. LÄS MER

 5. 5. Matematikångest ur ett genusperspektiv: Skillnader, orsaker, konsekvenser och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Hansen; Maria Buhre Sallermo; [2020]
  Nyckelord :genusperspektiv; flickor och pojkar; matematiksvårigheter; matematikundervisning; matematikångest;

  Sammanfattning : Den här litteraturöversikten behandlar begreppet matematikångest, både allmänt samt ur ett genusperspektiv. Eftersom matematikångest ofta utvecklas tidigt med risk för att följa med under hela studietiden, inriktar den här studien sig på hur det går att arbeta med och mot matematikångest både på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER