Sökning: "självförsörjandegrad"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet självförsörjandegrad.

 1. 1. Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lokala energisystem; värmepump; solceller; batterier; vätgaslager; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av projektet R:ekobyn, med sidoprojektet R:energi, som har syftet att utveckla hållbara energisystemlösningar till ett 40-tal nya bostäder i Röstånga. Examensarbetet är uppbyggt kring en fallstudie där fyra olika förslag på energisystem utvärderas och jämförs, med anseende på självförsörjandegrad, klimatpåverkan och kostnader. LÄS MER

 2. 2. Klimatprognos år 2040 : förändrade förutsättningar för svensk växtproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Persson; [2018]
  Nyckelord :klimatförändringar; självförsörjandegrad; global uppvärmning; friland; import; odlingsförutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att med bakgrund i Sveriges historiskt låga självförsörjandegrad som en del av den inhemska försvarsförmågan titta på vilka nya odlingsförutsättningar klimatförändringarna medför. Dessa odlingsförutsättningar har sedan parats ihop med information om odlingsförutsättningar för grödor vi idag inte odlar eller odlar mycket begränsat, inom landet för att ge en uppfattning om vilka grödor vi kan föra in i Sverige och när vi kan göra det. LÄS MER

 3. 3. Ett självförsörjande lantbruk i Sverige : En studie kring förutsättningar att göra det svenska lantbruket oberoende av energiimport

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; Hampus Vestman; Carin Hayer; Lovisa Eriksson; Louise Bartek; Anna Lindholm; [2017]
  Nyckelord :Självförsörjande lantbruk; förnybara drivmedel; solceller; självförsörjandegrad; energiimport;

  Sammanfattning : Sverige är idag beroende av importerad råolja och handelsgödsel för att kunna driva det inhemska lantbru- ket. Vid en politisk eller klimatmässig krissituation, som leder till importstopp, skulle bränsleförråden sina och ta slut på mindre än tre månader. LÄS MER

 4. 4. Coordination in the Irish Beef Sector : analyses of partership arrangements

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Andersson; [2006]
  Nyckelord :Ireland; beef; coordination; collaboration; contracts; slaughterhouse;

  Sammanfattning : Beef production is an important part of the Irish food sector. There are more than one million dairy cows and suckler cows in the country respectively. In 2002 the beef industry's annual turnover was €3.8 billion. LÄS MER

 5. 5. Ekonomin under omläggningsåren vid övergång till kravgodkänd produktion

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Per-Niclas Bienitzer; [2004]
  Nyckelord :ekologiskt jordbruk; krav; ekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of these theses is to show the financial economical situation during the change from conventional dairy production to ecological production. The thesis is accomplished by collecting information from literature and interviews where needed. LÄS MER