Sökning: "självförsörjningsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet självförsörjningsgrad.

 1. 1. En solklar taklösning: En fallstudie på synergieffekter av bifacialsolceller och extensiva gröna tak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Solcellsteknik

  Författare :Clara Knudsen; [2020]
  Nyckelord :solar cells; PV; bifacial; green roof; roof utilization; energy technology; ecosystem service; albedo; PVsyst; solceller; PV; bifacial; grönt tak; takutnyttjande; energiteknik; ekosystemtjänster; albedo; PVsyst;

  Sammanfattning : The master thesis has evaluated the specific combination of bifacial solar cells and extensive green roofs. This was done in terms of energy production per year, profitability as well as discussions around ecosystem services. Three cases have been simulated with different temperature profiles for both bifacial, vertical bifacial and monofacial. LÄS MER

 2. 2. Svinn av grönsaker i primärproduktionen : En inblick hos fyra jordbrukare i Gävleborgs län med kopplingar till påverkande kosmetiska preferenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Henrietta Nygren; Kristin Unefäldt; [2020]
  Nyckelord :food waste; primary production; cosmetic preferences; quality demands; produktionssvinn; primärproduktion; kosmetiska preferenser; kvalitetskrav;

  Sammanfattning : This study provides an insight into the food waste in primary production of vegetables with links to the influencing cosmetic preferences from the consumer level. To study farmers, a qualitative approach has been chosen and a quantitative approach has been taken for the consumer. LÄS MER

 3. 3. Solceller till Uppsalas sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Backman; Ebba Björk; Alexander Bouveng Sellin; Alice Karlsson; Sarah Kunz; Alexandra Olsson Sederholm; Sophie Ågren; [2020]
  Nyckelord :solceller; solar cells; PV-modules; självförsörjningsgrad; självanvändningsgrad; simulering; Uppsala; dimensionering; klimatpåverkan; miljöpåverkan; sportfastighet;

  Sammanfattning : The aim of this project was to evaluate the possibilities for solar panels on Uppsala’s sporting facilities and to suggest an expansion strategy. The project was based on a literature study concerning solar panels in general, an investigation of the most established solar panel manufacturers and an evaluation of their panels on a variety of factors. LÄS MER

 4. 4. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 5. 5. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gabriella Croneborg; [2019]
  Nyckelord :agrar planering; beredskapsplanering; fysisk planering; jordbruk; livsmedelsberedskap; resiliens; självförsörjning;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning. I arbetet diskuteras Sveriges självförsörjningsgrad och hur det svenska lantbruket och Sveriges markanvändning bör ändras för att kunna upprätthålla primärproduktionen under en eventuell avskärmning från omvärlden i händelse av kris eller krig. LÄS MER