Sökning: "självförtroende förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden självförtroende förskolan.

 1. 1. Att utveckla det svenska språket hos flerspråkiga barn i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Nida Yousef; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; kommunikation; modersmål; pedagogers förhållningssätt; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien lyfter fram pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn i förskolan och hur pedagogerna arbetar med barnens utveckling av det svenska språket. Studien utgår från detsociokulturella perspektivet, där centralpunkten är att individen lär sig genom samspel med sin omgivning. LÄS MER

 2. 2. Den kommunikativa miljöns betydelse för språkutvecklingen : En studie ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Radovanovic; [2022]
  Nyckelord :Kommunikativ miljö; språkutveckling; tecken som stöd TAKK ; förskola;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka hur den kommunikativa miljön inom den pedagogiska verksamheten bidrar till barnens språkutveckling. Den metod som används i studien är både kvantitativ och kvalitativ. En enkät sändes ut till tre förskolor för att besvara den kvantitativa undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på matematikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna-Carin Abrahamsson; Annsofie Nylander; [2022]
  Nyckelord :matematikundervisning; förskollärares ansvar; samspel; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Inledning Studien handlar om att undersöka hur förskollärare förhåller sig till den planerade matematikundervisningen i förskolan. Tidigare forskning av Catucci (2021, s. LÄS MER

 4. 4. "För det är deras språk...lekspråk" : En studie om förskollärares uppfattningar om estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tove Björgvik; [2022]
  Nyckelord :Design for learning; aesthetical processes in learning; pre-school; Design för lärande; estetiska lärprocesser; förskola;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att få kunskap om vad estetiska lärprocesser bidrar till i förskolan. Metoden i studien antar en kvalitativ ansats i vilken förskollärare från fyra olika förskolor bidrar med sina uppfattningar i digitalt genomförda personliga intervjuer. Resultatet har analyserats utifrån teorin Design för lärande. LÄS MER

 5. 5. “Musik är inte något man kan eller inte kan” : En studie om förskollärares självförtroende inom musikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Wetterberg; Felicia Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Music; preeschool teacher; music education; self confidence; music didactic competens; Musik; Förskollärare; Musikundervisning; Självförtroende; Musikdidaktisk kompetens;

  Sammanfattning : I följande studie genomfördes en kombinerad kvalitativ och kvantitativ undersökning om förskollärares självförtroende i musikundervisning. Tidigare forskning belyser musikundervisning i förskolan som något väldigt betydelsefullt för barn och deras utveckling men att omfattningen i praktiken visat sig beroende av respektive förskollärares självförtroende i ämnet. LÄS MER