Sökning: "självgranskning"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade ordet självgranskning.

 1. 6. Kan trovärdighet köpas för pengar? –En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelia Erlandsson; Karl-Fredrik Johannesson; [2013-08-07]
  Nyckelord :Revisor; värde; revisionsplikt; företag; revisionsbyråer; banker; Skatteverket; kompetens; trovärdighet; legitimitet och rådgivning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Under 2000-talet pågick en diskussion beträffande att vi i Sverige, i likhet med andra länder i Europa, skulle avskaffa revisionsplikten. Ordet revision har sitt ursprung i det latinska ordet revi´sio som betyder återseende. LÄS MER

 2. 7. Kvinnlig omskärelse - upplevelser från mötet mellan patient och vårdpersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Line Lyckman; Mathilda Waltersson; [2012-10-12]
  Nyckelord :Kvinnlig omskärelse; interkulturell kompetens; kommunikation; etnocentrism;

  Sammanfattning : Inledning: Uppskattningsvis har mellan 100-140 miljoner flickor och kvinnor i hela världen blivit utsatta för kvinnlig omskärelse. Man uppskattar även att ytterligare ca tre miljoner flickor varje år riskerar att bli omskurna. I Sverige möter sjuksköterskan omskurna kvinnor inom många olika verksamheter i vården. LÄS MER

 3. 8. Bokförings- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :André Persson; [2010]
  Nyckelord :oberoende; jäv; Analysmodellen; rådgivning; självgranskning. ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Revisorns granskning skall bl.a. tjäna till att kvalitetssäkra den finansiella information som ett bolag lämnar ifrån sig. En av förutsättningarna för detta är att revisorn är oberoende. LÄS MER

 4. 9. När det privata blir offentligt : En kvalitativ studie om hur privatliv framställs i två kända bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Emelie Öst; Fanny Söderström; [2010]
  Nyckelord :Privacy; Blogg; Sociala medier; Offentlig;

  Sammanfattning : I bloggar hittar vi mängder av personlig information som berör både blogginnehavaren och dennes anhöriga, medvetet eller omedvetet. Den här studien avser att öka förståelsen för hur privatliv och personligt relaterad information framställs i två kända personers bloggar. LÄS MER

 5. 10. Bokförins- och redovisningsrådgivning som självgranskningshot i samband med revision i Aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Svahn; [2008]
  Nyckelord :analysmodellen; Revisor; Oberoende; självgranskning; bokförings- och redovisningsrådgivning; revisionsverksamhet; jäv; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ingen sammanfattning krävdes i denna uppsats.... LÄS MER