Sökning: "självhjälp ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden självhjälp ångest.

 1. 1. Respekt i kvadrat : En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Tobias Hagberg; Patrik Trång; [2020]
  Nyckelord :assertiveness; anxiety disorder; emotional avoidance; stress; konstruktiv självhävdelse; ångestsyndrom; emotionellt undvikande; stress;

  Sammanfattning : Det transdiagnostiska begreppet ’konstruktiv självhävdelse’ (assertiveness på engelska) definieras som handlande som är förenligt med respekt för både egna och andras rättigheter, exempelvis att uttrycka behov, sätta gränser och dela tankar och känslor. Bristande självhävdelse är förknippat med klinisk och subklinisk psykisk ohälsa, till exempel stress, relationssvårigheter, emotionell instabilitet, generaliserat ångestsyndrom, social ångest och depression. LÄS MER

 2. 2. Mindfulness : Mindfulness-baserad Stressreduktion för krigsveteraner med Posttraumatisk Stressyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Vallerström; [2019]
  Nyckelord :posttraumatisk stress; mindfulness-baserdstressreduktion; krigsveteraner;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöktes mindfulnessbaserad stressreduktions eventuella påverkan på krigsveteraner som lider av posttraumatiskt stressyndrom. Ett stort antal krigsveteraner lider av posttraumatisk stress och därmed finns ett stort behov av metoder för rehabilitering. LÄS MER

 3. 3. Psykodynamisk eller kognitiv beteendeterapeutisk behandling över internet vid social ångest: en preferensstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Thomas Hesslow; Maja Nilsson; [2015]
  Nyckelord :psykoterapi; psykodynamisk psykoterapi; kognitiv beteendeterapi; internetbehandling; internetförmedlad behandling; social ångest; social fobi; interpersonella problem; preferensstudie; allians;

  Sammanfattning : Social ångest drabbar omkring en av nio svenskar. Effektiva behandlingar finns, med begränsad tillgång och höga kostnader gör att många inte får behandling. Internetbehandling är ett potentiellt kostnadseffektivt behandlingsalternativ som är lätt att sprida, men mer forskning behövs. LÄS MER

 4. 4. Ibland ser man inte berget för alla kullar : - En studie av kognitiv omstrukturering och kognitiv defusion för social fobi

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Christoffer Hallberg; Johanna Wallander; [2013]
  Nyckelord :Social fobi; acceptance and commitment therapy; kognitiv beteendeterapi; kognitiv defusion; kognitiv omstrukturering; guidad självhjälp; single case experimental design;

  Sammanfattning : Kognitiv beteendeterapi (KBT) har mest evidens vid social fobi, och på senare år har även guidad självhjälp baserad på KBT visat goda resultat. Acceptance and commitment therapy (ACT) är en del av den tredje vågens KBT och har visat lovande resultat vid ångestsyndrom. LÄS MER

 5. 5. Återupprättelsens gemenskap : En uppsats om Anonyma Alkoholisters kristna rötter och vilken betydelse de har idag för tillfrisknande från alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Lundmark; [2013]
  Nyckelord :Anonyma Alkoholisters kristna rötter;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rörelsen Anonyma Alkoholister som grundades 1936 i USA. Grundarna, William Griffith Wilson och Robert Holbrook Smith var två alkoholister som tidigare fått hjälp till självhjälp av de evangelikala Oxford-grupperna, men ingen av dem hade lyckats tillfriskna eller behålla sin nykterhet. LÄS MER