Sökning: "självidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet självidentitet.

 1. 1. Den etniska identitetskrisen : En kvalitativ studie om hur unga vuxna med utländsk bakgrund uppfattar och hanterar sin etnicitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niki Pour Metrahi; Yoel Escanilla; [2019]
  Nyckelord :Etnisk identitet; etnicitet; identitet; kultur; kulturell grupptillhörighet; tredje identiteten; blatte;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur unga vuxna som växer upp i Sverige med utländsk bakgrund formar och reflekterar över sin etniska identitet, samt eventuella identitetskriser. En etnisk identitetskris syftar till upplevelsen av inte kunna identifiera sig med någon specifik etnicitet, som en följd av att växa upp med utlandsfödda föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Att välja sin framtid. En jämförande studie av ungdomars tankar kring studie- och yrkeskarriär.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Stefan Langendorf; [2019]
  Nyckelord :Studieval; jämförelse; utbildning; reproduktion; klass; ungdomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolsegregationen har ökat och det finns stora skillnader i hur olika skolor presterar. Den här uppsatsen undersöker om det finns några skillnader i hur niondeklassare i en svensk kommun i huvudstadsregionen ser på sin studie- och yrkesframtid. LÄS MER

 3. 3. "Hej hej Jonas!" : Selfier som reflexiva projekt i skapandet av självidenitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Victoria Jensen; [2018]
  Nyckelord :selfie; sociala medier; Instagram; bildsemiotik; Anthony Giddens; självidentitet; jaget; self-branding;

  Sammanfattning : As today’s most commonly used Self-portraits, this essay analyses the Selfie as a modern andvisual phenomenon which for its users contribute a reflexive project of the Self-Identity. Thepurpose of this paper was to systematical study specific features of the Selfie, according tovisual studies. LÄS MER

 4. 4. En invandrares nya identitet i Sverige : En hermeneutisk studie om individers möte med den svenska kulturen och integrationen i samhället

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Danielsson Viklund; Sonia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Hermeneutik; mångkulturalitet; identitet; identitetsdilemman; kulturell hemlöshet.;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här studien handlar om att skapa en djupare förståelse för vad det kan innebära att sominvandrare anlända till ett nytt land med annan kultur, normer och värderingar. I denna studieutgår vi från Sverige. LÄS MER

 5. 5. Cultural Adaptation of Cancer Campaign Films : A comparison made between beauty commercials; United States ofAmerica and India.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Rahel Anticoli; [2018]
  Nyckelord :cultural adaptation; nationalism; appropriation; campaign films; semiotics; film analysis; connotation; denotation.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att göra en filmanalys av kampanjfilmer om bröstcancer som var skapade av kosmetiska företag i Indien och U.S.A. I uppsatsen undersöks hur semiotiska resurser var påverkade av kulturen och hur kampanjerna har använt kulturell adaption i marknadsföringssyfte. LÄS MER