Sökning: "självkännedom"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet självkännedom.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sif Poulsen; Johanna Eriksson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; pediatrisk palliativ vård; barn i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som ingår i många sjuksköterskors vardag och något de flesta sjuksköterskor kommer stöta på någon gång under sitt yrkesliv. Att vårda barn i livets slutskede är en påfrestande arbetsuppgift för sjuksköterskan som kan väcka många starka känslor. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med inflammatorisk mag-tarmsjukdom samt behov av stöd. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Madeleine Andersson; Johanna-Louise Bergman; [2022]
  Nyckelord :Chronic Irritable bowel disease; Crohn’s disease; Literature review; Patientexperience; Support; Ulcerative colitis.; Kronisk Inflammatorisk mag-tarmsjukdom; Litteraturstudie; Morbus Crohn; Patientupplevelser; Stöd; Ulcerös Kolit.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk mag-tarmsjukdom är ett samlingsnamn för Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Gemensamt för sjukdomarna är att de är kroniska och att de går i skov, vilket innebär att sjukdomen är mer aktiv i vissa perioder och mindre aktiv under andra. LÄS MER

 3. 3. You know it or grow it? : Om hur ålder påverkar ledarskapet i relation till anställdas arbetsplatslärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Moa Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; transformativt ledarskap; ålder; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur ledare upplever att ledarskapet skapar förutsättning för anställdas arbetsplatslärande samt hur ledarens ålder påverkar ledarskapet i relation till anställdas arbetsplatslärande. I ljuset av The full range of leadership theory besvarade studien hur ledarskapet bör utformas för att skapa förutsättning för anställdas lärande, hur ålder påverkar ledarskapet i relation till anställdas arbetsplatslärande samt vilka faktorer som bidrar till skillnaden mellan yngre och äldre ledares ledarskap. LÄS MER

 4. 4. Hur undervisar man i självkännedom? : en undersökning av hur psykologilärare på gymnasiet undervisar för att uppnå delar av syftet med psykologiämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mia Bergvik; [2022]
  Nyckelord :undervisning; psykologi; psykologilärare; gymnasiet; Skolverkets syfte; självkännedom;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande undersökning är att bidra med kunskap om hur fem psykologilärare på gymnasiet undervisar för att elever ska få en ökad självkännedom. Psykologi som ämne på gymnasiet har likt andra ämnen förändrats flera gånger sedan 1965, då ämnet infördes. LÄS MER

 5. 5. Interaktion med djur - En väg till välbefinnande och hälsa för personer med psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Annie Fors; Malin Castensson; [2021]
  Nyckelord :Interaction with animals; Animal assisted interventions; Experiences; Mental illness; Interaktion med djur; Animal assisted interventions; Erfarenheter; Upplevelser; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att människor i stor utsträckning påverkas positivt av interaktion med djur. Då hälsa är ett mångdimensionellt begrepp är det viktigt för psykiatrisjuksköterskan att ha kunskap om omvårdande insatser som främjar upplevelsen av välbefinnande och skapar mening i tillvaron. LÄS MER