Sökning: "självkänsla adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden självkänsla adhd.

 1. 1. Strategier och metoder för att motverka läs-och skrivsvårigheter hos elever med adhd under de senare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Lena Brandt; [2019]
  Nyckelord :Adhd; individuella anpassningar; inkludering; kartläggning; läs-och skrivsvårigheter; motivation; självkänsla; relationell pedagogik.;

  Sammanfattning : Skolans bemötande och anpassningar har en avgörande roll för hur elever med funktionsnedsättningen adhd klarar sin skolgång. I och med att problematiken är av varierande art är betydelsen av kartläggningar, uppföljning och utvärderingar extra viktiga för den här elevgruppen. Elever med adhd får ofta läs-och skrivsvårigheter pga. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara utanför normen” : En litteraturstudie om vuxnas upplevelse att leva med ADHD.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Ahlström Thuresson; Lenita Andersson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; biografi; upplevelser; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att mellan 5-10% av alla barn och 3-10% av dagens vuxna har ADHD ( Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Bakomliggande orsaker till ADHD är idag inte helt klarlagt. Individer med ADHD har symtom som koncentrationsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet vilket påverkar deras dagliga liv. LÄS MER

 3. 3. Den sena ADHD diagnosens betydelse : En studie av mäns självbiografiska berättelser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Candeger Acici; [2019]
  Nyckelord :ADHD; men; adults; experiences; ADHD; män; vuxna; erfarenheter;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur män i Sverige som fått en sen ADHD diagnos upplever sitt liv med ADHD. Undersökningen utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys av tre mäns självbiografiska böcker. Resultatet visade att ett liv med ADHD för män innebar till stor del svårigheter, vilket medförde många olika känslor. LÄS MER

 4. 4. ADHD PÅ ARBETSPLATSEN - EN kvalitativ STUDIE OM ERFARENHETER AV DIAGNOSEN ADHD PÅ ARBETSPLATSEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Melek Daut; [2018]
  Nyckelord :ADHD; arbetsgivare; arbetsmiljö; bemötande; hantering; kunskap; stigmatisering;

  Sammanfattning : I dagen samhälle finns det normer om hur man bör vara på en arbetsplats. Dessa normer kan exkluderar personer med ADHD eller bidra med svårigheter i arbetslivet. Forskningen visar att det är därför viktigt att personer med ADHD får anpassningar på arbetsplatsen för att kunna vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv beteendeterapi för låg självkänsla: effekten av ett interventionsprogram på självkänsla och depression

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Salarvan; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Låg självkänsla har associerats med bland annat depression och ADHD och är en vanligt förekommande sökorsak hos klienter som söker psykoterapi. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effekten av Stärk din självkänsla, ett tio veckor långt interventionsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, på självkänsla och depression. LÄS MER