Sökning: "självkänsla adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden självkänsla adhd.

 1. 1. ADHD PÅ ARBETSPLATSEN - EN kvalitativ STUDIE OM ERFARENHETER AV DIAGNOSEN ADHD PÅ ARBETSPLATSEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Melek Daut; [2018]
  Nyckelord :ADHD; arbetsgivare; arbetsmiljö; bemötande; hantering; kunskap; stigmatisering;

  Sammanfattning : I dagen samhälle finns det normer om hur man bör vara på en arbetsplats. Dessa normer kan exkluderar personer med ADHD eller bidra med svårigheter i arbetslivet. Forskningen visar att det är därför viktigt att personer med ADHD får anpassningar på arbetsplatsen för att kunna vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv beteendeterapi för låg självkänsla: effekten av ett interventionsprogram på självkänsla och depression

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Salarvan; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Låg självkänsla har associerats med bland annat depression och ADHD och är en vanligt förekommande sökorsak hos klienter som söker psykoterapi. Syftet med föreliggande studie var att utvärdera effekten av Stärk din självkänsla, ett tio veckor långt interventionsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi, på självkänsla och depression. LÄS MER

 3. 3. Effekten av fysisk aktivitet på exekutivafunktioner hos barn med ADHD : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henning Larsson Müller; Anna-Sara Laurén; [2017]
  Nyckelord :ADHD; barn; effekt; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Exekutiva nedsättningar som koncentrationssvårigheter, problem medimpulskontroll och arbetsminne hos barn med ADHD kan innebära svårigheter medskolarbete och vardagssysslor på ett normativt sätt. Låg självkänsla, lägre skolprestationoch uppvisade symtom på depression är påvisat bland barn med ADHD. LÄS MER

 4. 4. Flickor med ADHD - erfarenheter från personal inom barn- och ungdomspsykiatrin som arbetar med målgruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Yvette Hendeberg Strand; Ida-Maria Kärkkäinen; [2017]
  Nyckelord :Flickor med ADHD; ADHD; genus; könsspecifika skillnader på ADHD; fördröjd diagnos; BUP; Barn- och ungdomspsykiatri.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Föreliggande studie syftar till att utforska professionella aktörers subjektiva erfarenheter av hur symptom på ADHD framträder hos flickor samt deras erfarenheter av hur symptomen skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Studien syftar även till att undersöka de professionella aktörernas erfarenheter av att arbeta med flickor med ADHD, och hur detta påverkar flickor och deras familjer i vardagen samt vilket behov av samhällsstöd flickor och deras familjer kan behöva. LÄS MER

 5. 5. En litteraturöversikt om hur vuxna personer upplever att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fatima Erabi; Natalia Margol; [2017]
  Nyckelord :ADHD; Adults; Experiences; Difficulties; Diagnosis; ADHD; Vuxna; Upplevelser; Svårigheter; Diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kännetecknas av koncentrationssvårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet. Dessutom har ADHD påverkan på personens förmågor att hantera sitt vardagliga liv. Denna störning anses bero på både ärftliga och icke ärftliga faktorer. LÄS MER