Sökning: "självkänsla adhd"

Visar resultat 16 - 17 av 17 uppsatser innehållade orden självkänsla adhd.

 1. 16. Stöd till familjer som har barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Kathlyn Eriksson; [2008]
  Nyckelord :ADHD; familj; socialt stöd;

  Sammanfattning : Barn med ADHD beskrivs ofta som svårhanterliga, presterar under sin förmåga, har dåliga relationer till jämnåriga och utvecklar ofta dålig självkänsla. Bristande bemötande och rutiner från omgivning och familj ökar risken för problemutveckling. LÄS MER

 2. 17. Undervisning av barn med koncentrationssvårigheter i vanligt klassrum : En intervjustudie med utgångspunkt i tre lärares livshistoria

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Gunilla Windahl; [2007]
  Nyckelord :koncentrationssvårigheter; skola; grundskola; livshistoria; ADHD; diagnos; inkludering;

  Sammanfattning : Undervisning av barn med koncentrationssvårigheter i vanligt klassrum. En intervjustudie med utgångspunkt i tre lärares livshistoria Gunilla Windahl Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka hur ”erkänt duktiga” klasslärare anpassar klassrumsmiljö, bemötande och undervisning för barn med koncentrationssvårigheter i grundskolans vanliga klasser. LÄS MER