Sökning: "självkänsla arbetslös"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden självkänsla arbetslös.

 1. 1. Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lilian Kaiss; Msgana Zeriet; [2020-06-26]
  Nyckelord :Occupational therapy; ; Systematics review; Disability; Unemployment;

  Sammanfattning : Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. LÄS MER

 2. 2. Arbetspraktik : Från utanförskap till framtidstro

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv; Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv

  Författare :Isabella Geijer; Ellinor Olsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetslöshet; arbete; utanförskap; arbetspraktik; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Arbetslöshet är ett omtalat ämne som berör ett stort antal individer. För att underlätta för individer i arbetslöshet att återvända till arbetsmarknaden tillämpas bland annat arbetspraktik. Föreliggande studie syftar till att öka kunskapen om hur arbetspraktik tillhandahålls på organisationen Myrorna. LÄS MER

 3. 3. Påverkas motivation och egenskattad förmåga? : Utvärdering av mätverktyg för finansiell samordning

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Torstensson; Veronica Jäderlund; [2014]
  Nyckelord :Motivation; self-efficacy; unemployed; ORS; motivation; arbetslös; målsättning; ORS; självkänsla; self-efficacy;

  Sammanfattning : Bakgrund Ohälsa bland arbetslösa är ett stort samhällsproblem. Med lågkonjuktur och ökning av arbetslöshet krävs även samhällsinsatser form av rehabilitering och arbetsmarknadsinsatser för att få människor tillbaka till sysselsättning och därmed ekonomisk självständighet. LÄS MER

 4. 4. Ung och arbetslös: En studie av arbetslösa ungdomars psykiska välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Silja Björk Egilsdottir; Nathalie Perera; [2012]
  Nyckelord :Arbetslöshet; ungdomar; psykiskt välbefinnande; självbild; självvärdering; självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomsarbetslöshet är ett omdiskuterat ämne som frekvent figurerar i dagens media. Studien undersökte psykiskt välbefinnande bland ungdomar som deltagit i ett projekt för arbetslösa ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Program K - En studie om ett arbetsmarknadspolitiskt projekt för arbetslösa ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Lindqvist; [2011]
  Nyckelord :självförtroende; självkänsla; arbetsmarknadspolitiskt program; utanförskap; arbetslösa ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomsarbetslösheten i Sverige är ett begrepp som skapar diskussion. Denna studie belyser ett arbetsmarknadspolitiskt program som är till för arbetslösa ungdomar i en kommun i Skåne. Programmet jobbar på olika sätt med att få de arbetslösa ungdomarna vidare till studier eller arbeten. LÄS MER