Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 11 - 15 av 260 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 11. Kroppsfixering hos kvinnor i samband med styrketräning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rosanna Taha; Aleksandra Swiatek; [2021]
  Nyckelord :Självkänsla; kroppsfixering; styrketräning; kvinnor; kroppshets; träningsmotiv; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan frekvens av styrketräning och kroppsfixering hos kvinnor i olika åldrar. De frågeställningar som användes var: finns det skillnader mellan kvinnor som styrketränar mindre än 2 gånger i veckan jämfört med kvinnor som tränar 3 gånger i veckan eller oftare. LÄS MER

 2. 12. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nellie Davidsson; Cajsa Kamperin; Esther Wadenborg; [2021]
  Nyckelord :Empowerment; Fear; Heart attack; Information; Literature review; Relationship; Empowerment; Hjärtinfarkt; Information; Litteraturöversikt; Relation; Rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är ett tillstånd av emotionellt, fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och kan förändras efter en hjärtinfarkt. Sjuksköterskor kan uppleva samtal om sexuell hälsa som tabu, samtidigt önskar kvinnor information om sexuell hälsa. LÄS MER

 3. 13. Mäns upplevelser av att leva med infertilitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Norén Figueirinhas; Emma Martens; [2021]
  Nyckelord :Experience; infertility; men; Infertilitet; män; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infertilitet är ett globalt hälsoproblem som uppstår när paret inte blivit gravida efter 12 månader eller mer efter regelbundet oskyddat samlag. Hos män kan det bero på olika saker som till exempel nedsatt spermieproduktion, hormonella störningar och medicinska behandlingar. LÄS MER

 4. 14. Partnervåld: mäns våld mot kvinnor. Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Inger Lortsch; Cecilia Smircic; [2020-08-05]
  Nyckelord :Intimate partner violence; domestic violence; abused women s experiences; battered women; attitude of healthcare personnel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor. Olika typer av partnervåld innefattar fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Normaliseringsprocessen innefattar en strategi där kvinnan internaliserar våldet från våldsutövaren samt normaliserar dessa överträdelser. LÄS MER

 5. 15. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT IDENTIFIERA VÅLDSUTSATTA KVINNOR : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sanna De-Wall; Emma Karström; [2020]
  Nyckelord :erfarenheter; identifiering; litteraturöversikt; sjuksköterskan; upplevelser; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem världen över och definieras som fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp som kränker kvinnors fysiska kropp, självkänsla och känsla av förtroende till en annan människa. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i arbetet med våldsutsatthet. LÄS MER