Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 16 - 20 av 260 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 16. Infertila kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecka Kristensen; Josefine Sandén Arfwidsson; [2020]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; lidande; mening och sammanhang; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen drabbas cirka 34 miljoner kvinnor av infertilitet. När en kvinna inte har blivit gravid efter ett års uppehåll med preventivmedel påbörjas en infertilitetsutredning. Utifrån den avgörs vilken behandling som är möjlig för att öka chanserna att bli gravid. LÄS MER

 2. 17. Att våga synas och vägra skämmas för sin kropp : Framställning av kroppsaktivism på Instagram av kvinnliga influenser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Donna Shemmon; [2020]
  Nyckelord :body positive; body activism; influencers; women; Instagram and normative; kroppspossitiva; kroppsaktivism; influenser; kvinnor; Instagram och normativ;

  Sammanfattning : The main purpose of the study was to answer how body-positive movement on Instagram is portrayed by female influences. The aim was also to understand how young women relate to body ideals and how they challenge the normative female body. To answer these questions, the study has been inspired by a narrative analysis method. LÄS MER

 3. 18. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kewan Jabbarian Dezgir; Omid Soltani; [2020]
  Nyckelord :Våld; patriarkat; vanmakt; konsekvenser; hjälp; stöd;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien grundas i intervjuer från socialsekreterare som arbetar inom stöd och skydd mot våld i nära relationer. Syftet med studien är att undersöka de sociala sekreterarnas perspektiv på de negativa konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 19. SAMBANDET MELLAN INSTAGRAMANVÄNDANDE, SJÄLVKÄNSLA OCH PERSONLIGHET

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Shiler Rahimi; August Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Instagram; self-esteem; personality; Instagram; självkänsla; personlighet;

  Sammanfattning : The use of social media increases and is a natural part of many people's life. The impact of social media on our mental health is a current topic, but yet a relatively new research area. The aim of the study was to investigate whether there is any relationship between the use of Instagram and self-esteem. LÄS MER

 5. 20. Sociala medier och dess betydelse för individens självkänsla och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier används överallt idag och människor är pressade att alltid vara tillgängliga. Bilder och andra uppdateringar gör det enkelt att göra sociala jämförelser. Forskning har visat att detta kan ha en negativ relation till självkänsla och kroppsuppfattning. LÄS MER