Sökning: "självkänsla kvinnor"

Visar resultat 21 - 25 av 260 uppsatser innehållade orden självkänsla kvinnor.

 1. 21. Vem är jag? : En kvalitativ intervjustudie med transnationellt adopterade kvinnor om hur de upplever sin självbild och vad som kan ha påverkat den

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Petra Wibble; [2020]
  Nyckelord :Adopted; Intermediate; Identity; Self-esteem.; Adopterade; Mellanförskap; Identitet; Självkänsla;

  Sammanfattning : During the late 1960s and early 1970s, Sweden was a major recipient of children adopted from abroad. Many of these children originate in countries in Asia and South America and have now grown up and are in their 50s. LÄS MER

 2. 22. Kvinnors upplevelse av diagnostikprocessen vid endometrios

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Matilda Svensson; Rebecka Sona; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; diagnostikprocess; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som en av tio kvinnor lider av. Tidigare forskning visar att det finns en kunskapsbrist kring sjukdomen hos sjukvårdspersonal. Bilddiagnostiska metoder som MR används i allt högre omfattning för att diagnostisera endometrios. LÄS MER

 3. 23. Att leva med ett rekonstruerat bröst : Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av bröstrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Johansson; Rebecca Andersson; [2020]
  Nyckelord :bröstrekonstruktion; bröstcancer; upplevelse; självbild; vårdande; sjuksköterska; mastektomi;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och motsvarar cirka 30 procent av all cancer som drabbar denna grupp. Den vanligaste behandlingen för bröstcancer utan spridning är mastektomi, vilket innebär att en del av bröstet eller hela bröstet opereras bort. LÄS MER

 4. 24. Har kärlekens villkor förändrats? – en kvalitativ studie om unga kvinnor i tinderlandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Lindén; Molly Svensson; [2020]
  Nyckelord :romantisk tinderdejting; Tinder; relationsskapande; digital dejting; The app generation; flytande kärlek; kärlekssmärta; romantiska avvisanden; modernitet; romantic tinder-dating; digital dating; relationship building; liquid love; heartbreak; romantic rejections; modernity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av att genom dejtingappen Tinder försöka inleda kärleksrelationer. Urvalet bestod av åtta kvinnor i åldrarna 23–27 år, vilka alla hade använt Tinder i syfte att dejta romantiskt. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 25. STUDENTERS UPPFATTNINGAR OM ALLVARLIGHETSGRADEN AV PARTNERVÅLD : Kan uppfattningar om partnervåld skiljas utifrån studentens kön, våldsutövarens kön och studentens självkänsla?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Höjer; Mikaela Leavell; Sofie Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Opinions of Domestic Violence Scale; Rosenberg´s Self-Esteem Scale; perceptions; perpetrators sex; Partnervåld; Opinions of Domestic Violence Scale; Rosenberg´s Self-Esteem Scale; uppfattningar; våldsutövarens kön;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt hur uppfattningar om allvarlighetsgraden av partnervåld skilde sig mellan manliga och kvinnliga studenter. Vidare undersökte studien hur våldsutövarens kön och studentens självkänsla kunde skilja studenters uppfattningar om allvarlighetsgraden av partnervåld. LÄS MER