Sökning: "självkänsla och empati"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden självkänsla och empati.

 1. 1. Vuxna patienters upplevelse i samband med palliativ vård - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :M. Bisharo Abdikadir; Warsame H. Ubah; [2021]
  Nyckelord :Adult patient; experience; literature review; palliative care.; litteraturöversikt; palliativ vård; upplevelse; vuxen patient.;

  Sammanfattning : BakgrundPalliativ vård handlar om att lindra lidandet hos patienter med obotlig sjukdom samt att tillgodose deras fysiska, psykosociala och existentiella behov för att främja patientens livskvalitet. Den palliativa vården ska byggas på fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till närstående. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av vården bland personer med självskadebeteende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gülizar Akgün; Sankavi Vasanthakumar; [2020]
  Nyckelord :Self-injurious behavior; Experiences of care; Patient perspective; Självskadebeteende; Upplevelser av vården; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är inte en sjukdom utan ett beteende som innefattar repetitivt självskada. Självskadebeteende är ett växande folkhälsoproblem i vårt samhälle som oftast förekommer bland personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av primärvårdens mindfulnessbehandling vid lindrig depression

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Wictor Eliasson; [2020]
  Nyckelord :Depression; mindfulness; patientupplevelse; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Depression är en av de vanligaste orsakerna till att personer söker sjukvård. Tidigare har behandling varit mest förekommande inom specialistpsykiatrin men det blir mer och mer vanligt att man möter och vårdar personer med lindrig till måttlig depression inom primärvården. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse och erfarenhet av beröring i vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Gärdsmo; Nathalie Rand; [2020]
  Nyckelord :Beröring; Patientens perspektiv; Omvårdnad; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Redan som spädbarn har människan ett behov av omtanke, empati och närhet för att skapa en tillit till sin omgivning. Massage, terapeutisk, taktil och affektiv beröring har nyttjats som ett komplement till ordinarie läkemedelsbehandling med syfte att lindra psykisk och fysisk smärta. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser i samband med missfall : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Jakobsson; Magdalena Johansson; [2019]
  Nyckelord :Miscarriage; Experience; Suffering; Grief; Support; Nurse; Acknowledgement; Missfall; Upplevelse; Lidande; Sorg; Stöd; Sjuksköterska; Bekräftelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditeter som avslutas innan vecka 22 definieras som missfall och drabbar cirka en tredjedel. Tecken på missfall yttrar sig genom blödning och/eller smärta. I mötet med dessa patienter är det sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. LÄS MER