Sökning: "självkostnadsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet självkostnadsprincipen.

 1. 1. Är kommunernas avkastning från dess bostadsaktiebolag marknadsmässig? - En kartläggning och jämförelse över perioden 2011–2018

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Petersson Keil; Sofia Rågmark; [2021]
  Nyckelord :Allmännyttan; värdeöverföring; avkastning; kommunala bostadsaktiebolag; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Real estate companies owned by Swedish municipalities, together with certain foundations, constitute what we call Allmännyttan. Allmännyttan is one of our municipalities’ most important tools for promoting public housing and is regulated by the law, abbreviated Allbolagen (SFS 2010:879). LÄS MER

 2. 2. Affärsmässighet i kommunala bostadsaktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Andersson; Jennelie Kalin; [2020]
  Nyckelord :“Affärsmässiga principer”; municipal housing limited companies; “allmännyttan”; owner directives; economic development; financial analysis; SFS 2010:879; institutional theory; legitimacy theory; Affärsmässiga principer; kommunala bostadsaktiebolag; allmännyttan; ägardirektiv; ekonomisk utveckling; finansiell analys; SFS 2010:879; institutionell teori; legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2011 infördes Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär en förändring för de kommunala bostadsaktiebolagen i form av att de nu inte omfattas av självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte, utan skulle nu agera enligt affärsmässiga principer. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; private law; avtalsrätt; entreprenadrätt; construction law; standardavtal; AB 04; redovisning; kostnadsredovisning; allmänna bestämmelser; löpande räkning; självkostnadsprincipen; general conditions of contract; contract; tolkning; avtalstolkning entreprenad; entreprenadavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. LÄS MER

 4. 4. Affärsmässighet och allmänintresse, kan dessa värden existera i symbios? En fallstudie av kommunala bolaget Got Event i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Jigliden-Larsson; Fredrik Schröder; [2017-02-28]
  Nyckelord :Affärsmässighet; Allmänintresse; Turismekonomiska effekter; Självkostnadsprincipen; Effektivitet; Konkurrens; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Kommunala bolag lever i en skiljelinje mellan affärsmässighet och allmänintresse. Ett återkommande dilemma för kommunala bolag är hur de ska hantera olika behov som framkommer utifrån begreppen affärsmässighet och allmänintresse. LÄS MER

 5. 5. Avtal om kostnader för planarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Lundberg; Martin Carlbring; [2017]
  Nyckelord :Plankostnad; Planavgift; Taxa; Plankostnadsavtal; Plan- och bygglagen; Planrelaterade utredningar; Likställighetsprincipen; Självkostnadsprincipen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Municipalities have large costs for their work with detailed development plans and area regulations. These planning costs are funded in different ways. Legislation permits municipalities to charge property owners for the planning costs of a certain plan, if the properties benefit from the plan by receiving building permits. LÄS MER