Sökning: "självkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet självkritik.

 1. 1. Leken, var är du? En skådespelares undersökning av lekfullhet som strategi i repetitionsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Malin Vispe; [2021-11-19]
  Nyckelord :Skådespeleri; prestationsångest; lek; lekfullhet; repetition; teater; självkritik; närvaro; strategi; barndom;

  Sammanfattning : Är teater lek? I mitt arbete undersöker jag lekens relation till teater, och framförallt till repetition. Under repetitioner har jag upplevt att jag kan hamna i ett tillstånd där jag känner mig låst, att jag inte kan komma in i närvaron i rummet för att jag bedömer och recenserar mig själv. LÄS MER

 2. 2. Negativ självbild hos personer med ätstörning - Sjuksköterskans bedömning och åtgärder

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Lindh; Therese Young; [2021-03-03]
  Nyckelord :Negativ självbild; psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; ätstörning;

  Sammanfattning : Eating disorders is a group of serious psychiatric illnesses characterized by persistent problems with food intake. Previous research shows that patients with eating disorders often have a negative self-concept, which can mean that they have, for example, high self-criticism and self-contempt. LÄS MER

 3. 3. Vad finns det för negativa konsekvenser med självledarskap? : En kvalitativ fallstudie om baksidan av självledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Moa Robertsson; Hanna Hodzic; [2021]
  Nyckelord :Självledarskap; sämre välmående; sämre arbetsprestation;

  Sammanfattning : Titel: Vad finns det för negativa konsekvenser med självledarskap? En kvalitativ fallstudie om baksidan av självledarskap Författare: Hanna Hodzic och Moa Robertsson Nyckelord: Självledarskap, sämre välmående och sämre arbetsprestation Bakgrund: En individ måste först kunna leda sig själv i syfte att sedan bemästra ledningen av andra. Självledarskap medför en ökad självmedvetenhet som i sin tur ska leda till positiva tankemönster. LÄS MER

 4. 4. EFFEKT AV COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI VID SJÄLVKRITIK : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åza Jonsson; Linnea Malm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett samband mellan självkritik och psykisk ohälsa, självkritik kan även försämra terapiers utkomst.  Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilken effekt Compassionfokuserad terapi (CFT) har gällande grad av självkritik hos vuxna inom allmän befolkning samt hos vuxna med en samtidig depressionsdiagnos eller ångestsyndrom. LÄS MER

 5. 5. Skamologi

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Liv Larsson; [2021]
  Nyckelord :Skam; undvikandestrategier; novellsamling;

  Sammanfattning : Skamkänslors påverkan på oss människor har länge fascinerat mig. Dessa obekväma känslors kapacitet att avskärma en person och skapa separation leder till så mycket smärta så länge vi inte hittar effektiva sätt att hantera dem. Skammens påverkan kan få en situation att eskalera, misstolkas och urarta. LÄS MER