Sökning: "självledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet självledarskap.

 1. 1. Kvinna och företagsägare : En narrativ studie om karriärmöjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Rebecka Hadjipetri; [2023]
  Nyckelord :business owners; women’s challenges; turning-points; life-design; företagsägare; kvinnors utmaningar; brytpunkter; livsdesign;

  Sammanfattning : Det finns en ojämn fördelning företagsägare i Sverige där andelen är 70% män och 30% kvinnor. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för kvinnor som är företagsägare. LÄS MER

 2. 2. Hybridarbete och arbetshälsa : En grundad teori om hur organisationer kan skapa förutsättningar för hållbart och hälsofrämjande hybridarbete

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Arbetshälsovetenskap

  Författare :Ellinor Demalva Madsen; [2023]
  Nyckelord :hybrid work; remote work; occupational health; health promotion; constructivist grounded theory; hybridarbete; distansarbete; arbetshälsa; hälsofrämjande; konstruktivistisk grundad teori;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hybridarbete, att kombinera arbete på arbetsplatsen med distansarbete, har blivit det vanligaste arbetssättet bland kontorsanställda efter pandemin, men som omfattande fenomen är det outforskat hur hybridarbete kan utformas för att främja medarbetarnas hälsa. Syfte: Att utforska, förstå och förklara hur en organisation med hybrida arbetssätt kan skapa förutsättningar för ett hållbart och hälsofrämjande kontorsarbete. LÄS MER

 3. 3. Hållbart chefskap: En kvalitativ studie om det egna självledarskapet hos chefer inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Sara Samuelsson; Sara Thysell; [2023]
  Nyckelord :Chefskap och Ledarskap; Hjälteideal; Självledarskap; Hållbart chefskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genomgående i det empiriska materialet var att alla chefer ville se sig som en ledare, en förebild som föregick med gott exempel för sina medarbetare. Ingen ville direkt förlika sig med titeln chef. Uppfattningen fanns att en bra ledare finns där för sina medarbetare och sätter deras behov framför sina egna. LÄS MER

 4. 4. Vägen till ett hållbart gränslöst arbetsliv : En kvalitativ studie om medarbetares och chefers upplevelser av det gränslösa arbetet samt vilka ledarskapsstrategier som kan främja ett hållbart gränslöst arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Tovstedt; Nathalia Aspensten; [2023]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; ledarskap; gränsdragning; medarbetarskap; “work-life balance”;

  Sammanfattning : På grund av den ökade flexibiliteten i form av arbetstider och arbetsplatser har kraven påindividens gränsdragning mellan arbetslivet och privatlivet blivit alltmer viktigare. Trots attmycket ligger på individens självledarskap är det även upp till arbetsgivaren att stötta sinunderställda personal med att utforma hållbara gränser. LÄS MER

 5. 5. Förändringsledning som ett kontinuerligt fenomen : En kvalitativ studie om hur anställda på en svensk storbank upplever och förstår förändring och förändringsledning till följd av digitalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Amra Turanovic; Anton Johansson; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; change management; sensemaking; understanding and experience; Digitalisering; förändringsledning; meningsskapande; förståelse och upplevelse;

  Sammanfattning : Förändringstrycket inom den svenska banksektorn har ökat, sedan informationsteknologins intåg på 70-talet. Traditionella arbetssätt utmanas genom nya krav och förväntningar från kunder och omvärlden, vilket indikerar att kontinuerliga förändringar hänförliga till digitalisering är nödvändigt för fortsatt konkurrenskraft och överlevnad. LÄS MER