Sökning: "självledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet självledarskap.

 1. 1. Självledarskap och organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Anna Moore; [2019]
  Nyckelord :Organizational change: self-leadership: communication: change management: sociology; organisationsutveckling: organisationsförändring: självledarskap: kommunikation: förändringsledning: sociologi;

  Sammanfattning : Abstract Title: Self-leadership and Organizational Progress Author: Anna Moore Background: Within the school system, as well as throughout the broader part of society, change is brought on more rapidly. Organizations must be inclined and able to change past practices. LÄS MER

 2. 2. Ledare om ledarskap : Studie om två ledares syn på sitt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tatiana Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; organisation; ledare; påverkan; ledaregenskaper; situationsanpassat ledarskap; personligt ledarskap; kärnvärderingar; självledarskap; personlig mission; ledarskapsmetaforer; makt; maktkategorier;

  Sammanfattning : Leadership is a complex phenomenon and it can be studied from many perspectives. This study emphasizes the importance in the leader audit; review themselves and their leadership, trough interviews and discussions. The leader’s way of looking at leadership gets redefined into theoretical terms and models. LÄS MER

 3. 3. Hur farlig är floden och hur väl kan vi simma?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Åkesson; Lovisa Stéen; [2019]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Psykosocial arbetsmiljö; KASAM; Självledarskap; Strategier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasielärare upplever och hanterar sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare är syftet att undersöka hur lärare använder självledarskap eller andra strategier och hur de kopplas till deras upplevelser av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. LÄS MER

 4. 4. En företagsinkubators koppling till självledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elin Magnusson; Jonas Stigsson; [2019]
  Nyckelord :Självledarskap; företagsinkubator; stimulera;

  Sammanfattning : Problembakgrund: I Sverige är entreprenörsandan stark och genom politiska beslut främjas denna anda ytterligare. Entreprenörskap kan driva ett lands ekonomi framåt vilket gör att den har fått en större plats i det nationalekonomiska rummet. Entreprenörer befinner sig idag i en svår position då de själva ska hålla företaget levande. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörens självledarskap : En fråga om kön?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Elma Korac; Johanna Österling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER