Sökning: "självmedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet självmedvetenhet.

 1. 1. Feedback, lika viktigt uppåt som nedåt? : En studie om projektledares förmåga att be om feedback i projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johanna Tell Stockman; [2019]
  Nyckelord :Feedback; uppåtgående feedback; projektledare; ledarskap; mandat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur projektledare arbetar och förhåller sig till att ta emot feedback från kollegorna i sina projektteam. Likaså att ta reda på varför vissa projektledare arbetar aktivt med att be om feedback, medan andra projektledare väljer att bortprioritera momentet. LÄS MER

 2. 2. Fokuserat Spel : Hur koncentrationen visar sig under rudimentär övning för slagverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ola Paulsson; [2019]
  Nyckelord :koncentration; övning; gruppövning; pedagogik; slagverk; trummor; fenomenologi; livsvärld; fokus; medvetande; uppmärksamhet; flow; topprestation; mental träning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur koncentration visar sig under rudimental övning för slagverk i enskild övning och gruppövning. Syftet är att utifrån fenomenologins livsvärld se hur koncentrationen visar sig och hur den rör sig under övningstillfällena. LÄS MER

 3. 3. INNEBÖRDEN ATT VARA CHEF OCH LEDARE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Albert Hyseni; Nina Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hersey; Blanchard; Hersey and Blanchard; Goffman; situational leadership; leader; management; situation; features; Hersey och Blanchard; situationsanpassad; ledarskap; chefskap; egenskaper; chef; ledare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom chefernas egna uppfattningar förstå innebörden av chef- och ledarskap inom människobehandlande organisationer. Forskarna vill genom studien ge läsaren en ökad kunskap och förståelse av chef- och ledarskapet inom socialt arbete. LÄS MER

 4. 4. The Awakening of a Modern Self : Self-Discovery in Kate Chopin’s Novel The Awakening

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2018]
  Nyckelord :Kate Chopin; The Awakening; self-discovery; modern woman; individual self;

  Sammanfattning : This essay argues that The Awakening treats the 1890s “modern woman” that arose from feminist ideas and the women’s movement, challenging patriarchal society with an independent lifestyle. Following Ringe, this essay suggests that the novel has a purpose of showing the process and the development of the protagonist’s individual self. LÄS MER

 5. 5. "Varför blir den röd?" : En kvalitativ fallstudie om hur gränssnitt kan utformas för att öka webbredaktörers möjlighet till flow i arbetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Märta Lönnaeus; Kim Minkkinen; [2018]
  Nyckelord :Flow theory; Feedback; Difficulty; Proficiency; Web editor; Interface; Case study; Qualitative study; Flowteorin; Feedback; Svårighetsgrad; Kunskapsnivå; Webbredaktör; Gränssnitt; Fallstudie; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur ett digitalt gränssnitt kan utformas för att hjälpa redaktörer i det dagliga arbetet, med fokus på förutsättningarna för flow i arbetsprocessen. Termen flow refererar till Csikszentmihalyis teori kring ett tillstånd där personen blir helt uppslukad av en aktivitet utan självreflektion och självmedvetenhet, med en känsla av kontroll över situationen. LÄS MER