Sökning: "självmord diskurs"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden självmord diskurs.

 1. 1. ”Jag tror också att bilden av hur en man ska vara förändras, det hoppas jag i alla fall”: En kritisk diskursanalys av hur manlig psykisk ohälsa framställs i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Melinda Asplund; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; manlig psykisk ohälsa; media; svensk dagspress; män; maskulina normer; självmord; stigmatisering; kritisk diskursanalys. mental illness; men’s mental illness; Swedish newspapers; men; masculine norms; suicide; stigma; critical discourse analysis.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to, through a critical discourse analysis, examine what discourses are being used in texts about men’s mental illness in Swedish newspapers and in what way these are manifested. The purpose is further to discuss what possible consequences of the discourse practice there are in relation to wider social processes and changes that surround problems related to men’s mental illness. LÄS MER

 2. 2. ”Snälla, snälla, snälla, ta inte ditt enda liv” : En kritisk diskursanalys om kommunikationen om självmord på Flashback

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Göthe; Nathalie Holmér; [2019]
  Nyckelord :critical discourse analysis; discourse; Flashback; message board; suicide; diskurs; diskussionsforum; Flashback; kritisk diskursanalys; självmord;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to examine the communication around the subject of suicide on the Swedish online message board Flashback Forum. By doing a case study and a critical discourse analysis, we wanted to get answers about how the conversation between individuals who are suicidal and members on Flashback appeared, and if there were any distinct discourses to be seen in the conversation. LÄS MER

 3. 3. Rakblad, Blod och Dödslängtan : Identitetsskapande och den diskursiva konstruktionen av självskadebeteende på ett Internetcommunity

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Gradin Franzén; [2007]
  Nyckelord :Självskadebeteende; Diskurs; Diskurspsykologi; Ungdomar; Internet; Subkultur; Självmord; Dödslängtan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera medlemmars diskursiva konstruktioner av självskadebeteende och de konsekvenser dessa konstruktioner får för medlemmarnas identitetsskapande på ett Internetcommunity. Studien har en kvalitativ forskningsansats med grund i diskurspsykologi. LÄS MER