Sökning: "självmord omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden självmord omvårdnad.

 1. 1. Den sista utvägen : Unga vuxna med suicidalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Thorén; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; Nursing; Psychiatric care; Suicide attempt; Suicide ideation; Omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk vård; Självmordsförsök; Självmordstankar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runtom i världen är det cirka 800 000 personer som begår självmord varje år. Årligen i Sverige, är det cirka 1800 personer under 19 år som någon gång har försökt ta sitt liv och en tredjedel av alla unga vuxna har haft självmordstankar. Av dessa unga vuxna lyckas 40-50 stycken ta sitt liv. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som utfört suecid försök : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Michaela Bülow; Azra Gvozden; [2018]
  Nyckelord :Intensive care nurse; suicide; suicide attempt; nursing; intensive care unit; Intensivvårdssjuksköterska; suicid; suicidförsök; omvårdnad; intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord är ett globalt hälsoproblem. Enligt WHO tar årligen 800 000 människor i världen sitt liv och suicidförsöken är långt flera. Syfte: Att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att, på intensivvårdsavdelningen, vårda patienter som har utfört ett suicidförsök. LÄS MER

 3. 3. Hälsorelaterad livskvalitet vid bipolär sjukdom - Litteraturöversikt i omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rania Bawi; Viktor Josefsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna, och innebär ofta ett stort lidande för såväl den sjuke som personer i dennes omgivning. Sjukdomen påverkar livskvaliteten på många sätt, och innebär dessutom kraftigt förhöjd risk för självmord. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans omvårdnad av självmordsnära patienter : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Sundström; [2017]
  Nyckelord :Communication; Conditions for nursing; Empathy; Nurse feelings; Nursing; Psychiatric care; Suicide; Suicidal patients; Teamwork; Empati; Förutsättningar för omvårdnad; Kommunikation; Omvårdnad; Psykiatrisk omvårdnad; Sjuksköterskors känslor; Självmord; Självmordsnära patienter; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord är brett representerat över hela världen och berör många miljoner människor direkt eller indirekt. Psykiatriskt sjukdomstillstånd och andra sociala och biologiska tillstånd ligger som grund då en människa tar sitt liv. LÄS MER

 5. 5. En sista utväg? - Gastric bypass och psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Björn Bergman; Niklas Bucht; [2017]
  Nyckelord :Gastric bypass; mental health; bariatric surgery; nursing; Gastric bypass; psykisk hälsa; fetmakirurgi; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige och har ökat kraftigt de senaste decennierna. Fetmakirurgi i allmänhet och gastric bypass (GBP) i synnerhet är effektiva sätt att gå ner i vikt när traditionella metoder inte hjälper. LÄS MER