Sökning: "självmord"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet självmord.

 1. 1. Dödens offentlighet, självmordets politik. Självmordet som ideologisk kamp i dagspressens notiser 1860–1900

  Master-uppsats,

  Författare :Dahlkvist Rebecka; [2021-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1800-talets sista decennier var självmord en självklar del av dagspressens rapportering. Det ägde rum mot bakgrund av en strukturell samhällsomvälvning samt en ideologisk drabbning mellan liberala, konservativa och socialister och en pågående förhandling om kulturella normer. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans attityd till eutanasi och läkarassisterat självmord : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andrea Saunes; Malin Stenmark; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Vissa sjukdomstillstånd är obotliga och kan leda till lidande. Sjuksköterskan har främsta patientkontakten även med de patienter som begär någon form av dödshjälp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta frågor om dödshjälp från patienter i palliativ vård : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Emma Lumbojev Brissman; Annika Strandberg; [2021]
  Nyckelord :assisted dying; ethical; euthanasia; nurse; palliative care; assisterat döende; eutanasi; dödshjälp; etik; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp och assisterat döende är tillåtna i flera länder men inte i andra. Sverige är ett av de länder där både eutanasi och assisterat döende är förbjudna. LÄS MER

 4. 4. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Holmström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER

 5. 5. Nätmobbningsdilemmat: en studie om hur nätmobbning kan hämmas med design på sociala plattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hampus Fredriksson; Daniel Chamoun; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nätmobbning är ett stort samhällsproblem som är svårt att eliminera. Vi har dedikerat studien till att ta reda på hur nätmobbning kan hämmas med hjälp av design av kommentarsfunktionen. Till skillnad från mobbning som sker på fysiska platser tar nätmobbning plats när som helst på dygnet. LÄS MER