Sökning: "självrepresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet självrepresentation.

 1. 1. “Det är något vi kan göra själva, men du vet, vi behöver människor” : En netnografisk studie av medlemmar i ett online brand community

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Annie Holmberg; Josephine Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en netnografisk analys. Attityder och beteenden undersöks hos medlemmar i Nikes online brand community, samt hur medlemmar påverkar och påverkas av communityn. Detta genom att granska kommunikation, interaktion och intervjumaterial. LÄS MER

 2. 2. Vi ses i Nangijala min kära vän! : En sociologisk analys av sorgens språk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jennifer Ebbnell; Louise Hesse; [2021]
  Nyckelord :Minnessidor; efterlevande; avlidna; självrepresentation; sorgrätt;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör utvalda minnessidor på Fonus av 40 stycken avlidna män och kvinnor. Syftet är att ta reda på hur sörjande individer via Fonus minnessidor uttrycker sin sorg genom text och bild. Denna studie har genomförts via en kvalitativ metod, med stöd från kvantitativ data. LÄS MER

 3. 3. Sharing is caring - En kvalitativ intervjustudie om hur unga mammor ser på mediefenomenet sharenting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fannie Larsson; Sara Renman; [2020-01-31]
  Nyckelord :Sharenting; sociala medier; digital natives; mammor; moral; mediemoral; intervju;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar att undersöka unga mammors syn på fenomenet sharenting. Vilka moraliska dilemman finns det och hur resonerar de kring dess bilddelning på sociala medier?Teori: Studiens teoretiska ramverk innefattar sharenting, moral, mediemoral, medieanvändning och självrepresentation.Metod: Kvalitativ forskningsintervju. LÄS MER

 4. 4. Kvinnligt genus i podcasts och på Instagram : En kvalitativ innehållsanalys av hur självrepresentation konstruerats i förhållande till stereotyper av tre kvinnor med högt följarantal i podcasts och på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sara Persson; Sara Wård; [2020]
  Nyckelord :Self presentation; stereotypes; gender; Instagram; Podcast; Självrepresentation; stereotyper; genus; Instagram; podcast;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether women's self presentation on Instagram and in podcasts were consistent with stereotypical characteristics of the female gender, and whether their self presentation would differ as a result of the different media conditions. A qualitative content analysis was performed on transcriptions of podcast-episodes and instagramposts in order to examine how three women, with high numbers of followers on Instagram, constructed their self presentation in relation to female stereotypes. LÄS MER

 5. 5. Mediekvinnors överlevnad i podcastvärlden - En kvalitativ innehållsanalys om hur kvinnor representerar sig själva genom podcasts

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Madeleine Malmstrom; Jacqueline Byrlén; [2020]
  Nyckelord :Podcast; Självrepresentation; Taktiker; Kvinnlig självrepresentation; Kvalitativ innehållsanalys; Feminism;

  Sammanfattning : Podcastbranschen är på många sätt en mansdominerad värld där topplistorna ofta är överrepresenterade av män (Poddindex 2020). Likväl finns det flera framstående kvinnor i branschen och vi är intresserade av hur dessa kvinnor tar sig fram och gör sina röster hörda, genom användningen av taktiker. LÄS MER