Sökning: "självrepresentation"

Visar resultat 11 - 15 av 32 uppsatser innehållade ordet självrepresentation.

 1. 11. Influencers: Stereotyper & Självrepresentation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lin Johnsson; Gustav Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Influencers; Representation; Självrepresentation; Kommersialisering; Stereotyper; Manligt; Kvinnligt;

  Sammanfattning : Influencer – en av det moderna samhällets mest eftertraktade yrkesroller. På senare tid har begreppet influencer vuxit till ett mer frekvent fenomen i nyhetsflöden och på sociala medier. LÄS MER

 2. 12. Se mig, gilla mig och gör det igen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Holmqvist Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; bekräftelsebehov; självrepresentation; främre- och bakre regioner behaviorism; uses and gratifications; symbolisk interaktion; fenomenologi; fotoelicitering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om på vilka sätt som sociala medier kan ge uttryck för bekräftelsebehov hos användare. Genom kvalitativa intervjuer på fem användare av sociala medier samt användning av teorier inom självrepresentation, behaviorism och Uses and Gratification, blev det möjligt att finna flera typer av bekräftelsebehov. LÄS MER

 3. 13. Appdejting - Hur olika medielogiker förklarar agerandet på Tinder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Jensen; Patricia Mansner; [2018]
  Nyckelord :communication; Tinder; online dating; self presentation; interactivity; media logic; commercialization;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om att, genom ett teknologiskt deterministiskt perspektiv, studera hur olika medielogiker, såsom självrepresentation, kommersialisering och interaktivitet, influerar användarnas (20-30 år) handlande på dejtingappen Tinder. Undersökningen är baserad på intervjuer med sju olika Tinderanvändare samt en analys av appen. LÄS MER

 4. 14. REEL ME : När home movies flyttar hemifrån – Om vloggar som en del i filmhistorien

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Carlsson Gras; [2017]
  Nyckelord :Vlogg; video; YouTube; YouTuber; svenska vloggare; amatörfilm; home movies; dokumentärfilm; reality; autencitet; enmannateam; bekännelser; självbiografi; självrepresentation; amatör; professionell; privat; offentligt; hem; familj; konsumtion; kvinna; digital teknik; kropp; deltagarkultur; åskådare; cinema of attraction;

  Sammanfattning : Amatörfilmandet har med digital teknik fått en explosionsartad utvecklig och ett offentligt rum genom internet. Om amatörfilmer i hem, home movies, främst skapades av familjefadern, så har ny teknik gett upphov till nya grupper av filmskapare då många är unga kvinnor eller barn. LÄS MER

 5. 15. "Är passiv om någon undrar" : En studie i språklig självrepresentation på dejtingappen Grindr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Robin Högdén; [2017]
  Nyckelord :Grindr; appspråk; självrepresentation; män som har sex med män; MSM;

  Sammanfattning : Män som har sex med män (MSM) har i modern tid alltid sökt sig till specifika platser för att träffa varandra. Teknologins framsteg har gjort det möjligt att nå denna gemenskap genom ens smarttelefon, där den mest populära dejtingappen för MSM är Grindr. LÄS MER